"attracted attention" in het Nederlands

EN

"attracted attention" - vertaling Nederlands

EN

attracted attention {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
attracted attention

Voorbeeldzinnen voor "attracted attention" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI will speak next about corruption, which has attracted much attention in speeches.
Dan wil ik het nu hebben over de corruptie, waaraan in de interventies zeer terecht veel aandacht is besteed.
EnglishThe effect of the illegal trade in bushmeat has attracted worldwide attention.
De gevolgen van de ongecontroleerde handel in bushmeat hebben de laatste tijd over de hele wereld de aandacht getrokken.
EnglishI need only remind you of the conference which was held in Vienna and attracted widespread public attention.
Denken we maar aan de Conferentie die onder grote publieke belangstelling in Wenen werd gehouden.
EnglishThis is a case that has attracted international attention.
Het is een zaak die internationale aandacht wekt.
EnglishThat is Article 53, which has attracted most attention in the discussions inside the Committee on Legal Affairs.
Dat is artikel 53, dat de meeste aandacht heeft opgeëist tijdens de besprekingen in de Commissie juridische zaken.
EnglishIt is a matter of the utmost importance and yet has curiously attracted very little public attention.
Het is een zaak van het allergrootste gewicht, die desondanks en merkwaardig genoeg weinig belangstelling geniet bij de publieke opinie.
EnglishOne question which attracted the attention of the Social Affairs Committee was that of a second chance to attend school.
Er is één specifieke kwestie die de aandacht van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken heeft getrokken: dat is de tweedekansschool.
EnglishFrance has always been a very colourful and controversial country, but this ratification has not attracted our attention.
Hoewel Frankrijk altijd een kleurrijk land is geweest en werd gekenmerkt door hevige debatten, heeft dit feit nauwelijks de aandacht getrokken.
EnglishMrs Fourtou’ s report touches upon a number of important topics which have attracted the political attention of this House.
In het verslag van mevrouw Fourtou worden enkele belangrijke onderwerpen aangeroerd die de politieke aandacht van dit Parlement hebben getrokken.
EnglishWhat attracted particular attention was the extremely low level of participation in June’ s elections to the European Parliament.
De extreem lage opkomst die wordt verwacht voor de verkiezingen voor het Europees Parlement in juni aanstaande heeft veel stof doen opwaaien.
EnglishThese events and the popular attention they attracted had important consequences for the Ombudsman, as I will explain in a minute.
Deze gebeurtenissen en de belangstelling die zij onder de bevolking trokken, hadden belangrijke gevolgen voor de Ombudsman, zoals ik zo dadelijk zal uitleggen.
EnglishThere was a case in Sweden a few years ago which attracted a lot of attention when France requested the extradition of an Algerian citizen to France.
Een paar jaar geleden was er in Zweden veel aandacht voor een geval waarbij Frankrijk verzocht om uitlevering van een Algerijnse burger aan Frankrijk.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, I think that it has become quite clear today that the situation referred to in the question is of great concern and has attracted the Council's attention.
In de grond van de zaak gaat het om een onderwerp waarover met name in de Europese Unie een vrij brede consensus bestaat.
EnglishOwners of the Hummer have said, "You know I've owned many cars in my life -- all sorts of exotic cars, but never have I had a car that attracted so much attention." ~~~ It's about attention.
Eigenaren van Hummers zeggen: "Weet je, ik heb vele auto's gehad, allerlei exotische auto's, maar nooit een auto die zo veel aandacht trekt."

Vergelijkbare vertalingen voor "attracted attention" in Nederlands

attracted bijvoeglijk naamwoord
attracted werkwoord
attention zelfstandig naamwoord
to draw attention werkwoord
to pay attention werkwoord
to give attention werkwoord
centre of attention zelfstandig naamwoord
to attract attention werkwoord