EN

attorney {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. juridisch
Je hebt recht op een advocaat.
Hun advocaat: "Juist, ja.
Kortom, ik ben advocaat.

Voorbeeldzinnen voor "attorney" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishNow, our new District Attorney, Harvey Dent...... will carry out that promise.
Onze nieuwe officier van justitie, Harvey Dent... zal deze belofte vervullen.
EnglishSo after " figure ', I would like to insert " some type of European attorney '.
Ik zou dus na " rechtsfiguur " " een soort Europese openbare aanklager " willen opnemen.
EnglishThe police and the district attorney's office are treating this very seriously.
Politie en de officier van justitie nemen deze zaak zeer serieus.
EnglishThe governor has mandated the Attorney General to lead the investigation personally.
De resident heeft de procureur-generaal van Mexico opgedragen het onderzoek persoonlijk te leiden.
EnglishAfter " figure ', I propose that we insert " some type of European attorney '.
Ik zou willen voorstellen om na " rechtsfiguur " het begrip " een soort Europese openbare aanklager " toe te voegen.
EnglishAnd Chester Carlson, the inventor, was a patent attorney.
Chester Carlson, de uitvinder, was een octrooigemachtigde.
EnglishLieutenant Washington and District Attorney Robert Barton.
Montgomery, dit is agent McDuff...... Luitenant Washington en de officier van justitie Robert Barton.
EnglishThe Attorney-General, an upholder of human rights, has had his powers restricted by the Government.
De procureur-generaal die zich inzet voor de mensenrechten wordt van overheidswege nota bene in zijn rechten beperkt.
EnglishThe Attorney-General of Natal charged three top management officials with homicide in 1993.
In 1993 heeft de procureur-generaal van Natal drie topfunctionarissen in staat van beschuldiging gesteld wegens dood door schuld.
EnglishMr President, a journalist from the Wall Street Journal recently asked me if I was a patent attorney.
Mijnheer de Voorzitter, onlangs vroeg een journaliste van de " Wall Street Journal " mij of ik juridisch octrooigemachtigde ben.
EnglishThe Attorney General of Lyon acknowledged this in a communiqué issued at the time by the entire press corps.
De officier van justitie van Lyon heeft dat destijds in een communiqué erkend en dat communiqué is in alle media openbaar gemaakt.
EnglishEven the Law Council, the Attorney-General and the bar association in Sweden do not think this is allowed.
Ook de Zweedse Raad van State, de Zweedse hoofd-procureur-generaal en de Zweedse orde van advocaten zijn van mening dat dit ontoelaatbaar is.
EnglishYou got the right to an attorney.
EnglishAs you can see, there are two inventors with identical contraptions in their lap, meeting in the waiting room of a patent attorney.
Zoals je ziet, zitten er twee uitvinders met identieke uitvindingen op hun schoot te wachten in de wachtzaal van een octrooibureau.
EnglishGanzert, an attorney from Wels, has been dismissed.
Mijnheer de Voorzitter, wat de urgenties betreft wil ik opmerken dat het geval van dr. Ganzert, een advocaat uit Wels, werd verworpen.
EnglishI am, therefore, an attorney.
EnglishTheir attorney: "Ah, yes.
EnglishAs I understand the position, the Spanish Government is giving consular assistance to Mr Ferrerro and is in touch with his defence attorney.
Zoals ik de situatie heb begrepen geeft de Spaanse regering consulaire steun aan de heer Ferrero en heeft deze contact met zijn advocaat.
EnglishIt is not acceptable that every small or medium-sized business should be required to seek out a patent attorney to defend its own innovations.
We moeten voorkomen dat ieder klein of middelgroot bedrijf ertoe is veroordeeld een octrooiadvocaat in de arm te nemen om zijn innovaties te verdedigen.
EnglishI myself raised this issue with the Mexican Attorney-General in person on a recent visit to that country, and I know that he is taking a close interest.
Ik heb zelf deze zaak onlangs tijdens een bezoek aan Mexico persoonlijk besproken met de procureur-generaal en ik weet dat hij er zich om bekommert.

Synoniemen (Engels) voor "attorney":

attorney
English