EN

attested {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
1. taalkunde

Voorbeeldzinnen voor "attested" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis phenomenon is well-attested and has given rise to the present difficulties.
Dit heeft geleid tot de problemen waar we nu voor staan.
EnglishSimplification in general will remain a key objective, but quality must be capable of being demonstrated and attested if it is to remain credible.
Vereenvoudiging zal op zich een hoofddoel blijven, maar de kwaliteit moet aantoonbaar en controleerbaar zijn om geloofwaardig te blijven.
EnglishCan it, Mr Moscovici, be true that governments are afraid of making long attested rights into internal European law which is actually in force and can be upheld by the courts?
Is het mogelijk, minister Moscovici, dat de regeringen bang zijn om allang bestaande rechten tot geldig, afdwingbaar intern recht van de Europese Unie te maken?
EnglishThe market distorting subsidies cause serious harm to European producers and the European economy, attested to by the fact that several tens of thousands of jobs have been lost in recent times.
Marktverstorende subsidies brengen ernstige schade toe aan Europese producenten en de Europese economie, getuige het feit dat er de afgelopen tijd tienduizenden banen verloren zijn gegaan.

Synoniemen (Engels) voor "attested":

attested