"to attest to" in het Nederlands

EN

"to attest to" - vertaling Nederlands

EN

to attest to {werkwoord}

volume_up
to attest to

Voorbeeldzinnen voor "to attest to" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThat was a very Hungarian thing to do, as anyone will attest who remembers 1956.
Dat was een erg Hongaars ding om te doen, wat iedereen zal beamen die zich 1956 herinnert.
EnglishPetitions to the European Parliament and two fact-finding missions attest to this fact.
De verzoekschriften aan het Europees Parlement en twee onderzoeksmissies bevestigen dit feit.
EnglishAll of us who were there can attest to the fact that it was a great success.
Iedereen die erbij was zal beamen dat het een groot succes was.
EnglishMany items in the report attest to this.
Dat blijkt uit een groot aantal opmerkingen in het verslag.
EnglishHaving scrutinised its operations, we can attest that the EBRD performs well in fulfilling its current mandate.
Na haar activiteiten te hebben getoetst, kunnen we vaststellen dat de EBWO bij de vervulling van haar huidige mandaat goed werk verricht.
Englishto attest to
EnglishMore and more journalists and human rights organizations attest to the fact that violence also occurs by armed gangs associated with the army.
Steeds meer journalisten, steeds meer mensenrechtenorganisaties getuigen van het feit dat het geweld ook komt van gewapende bendes in en om het leger.
EnglishI have nothing against private insurance companies, as Mr Karas can attest, but the government should be able to put sufficient conditions in place.
Ik heb niets tegen private verzekeringsmaatschappijen, de heer Karas kan dat bevestigen, maar de overheid moet wel voldoende voorwaarden kunnen stellen.
EnglishI have been visiting Bosnia for several years and I can personally attest to the transformation which has come over the country during that period.
Ik heb Bosnië-Herzegovina in de loop der jaren verscheidene malen bezocht en ik kan persoonlijk bevestigen dat zich in die periode een verandering heeft voltrokken in het land.
EnglishI nevertheless congratulate the rapporteur on drawing it up and I await concrete proposals from the Commission that attest to a mature policy for the commercial sector.
Ik feliciteer de rapporteur trouwens met de voorbereiding daarvan en ik wacht op concrete voorstellen van de Commissie die getuigen van een weloverwogen beleid voor de handelssector.
EnglishMr President, Mr Commissioner, as those who have been following the debate can attest, this is a highly significant report affecting part of the Italian fishing fleet.
Mijnheer de Voorzitter, mevrouw Bonino, wie de totstandkoming van dit verslag heeft gevolgd weet dat het een voor een deel van de Italiaanse vissersvloot uiterst belangrijk voorstel betreft.
EnglishMany of the points I rejected before have been removed from the voting list for the second reading, and I can attest to the consumer-friendliness of the amendments that are on the table this time.
Vele van de door mij verworpen punten staan in de tweede lezing niet meer ter stemming en de nu voorgestelde amendementen komen, volgens mij, de consumenten ten goede.

Vergelijkbare vertalingen voor "to attest to" in Nederlands

to voorzetsel
owing to voorzetsel
to pay attention to werkwoord