"attenuation" in het Nederlands

EN

"attenuation" - vertaling Nederlands

NL
EN

attenuation {zelfstandig naamwoord}

volume_up
attenuation

Voorbeeldzinnen voor "attenuation" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishLanguage-learning, and in general a genuine European policy on languages, demands urgent attenuation by the institutions.
Het talenonderwijs, en meer in het algemeen een echt Europees taalbeleid, vereist dringend aandacht van de instellingen.
EnglishThe Commission would rather see good agricultural and forestry practices as part of the circumstances which would lead to an attenuation of liability.
De Commissie ziet liever dat goede land- en bosbouwpraktijken worden beschouwd als omstandigheden die tot een verzachting van de aansprakelijkheid leiden.
EnglishWe cannot accept Amendment No 5, because the use of aircraft with noise attenuation equipment outside the territory of the Community is explicitly covered in Article 4, paragraph 2.
Amendement 5 kunnen wij niet aanvaarden, omdat het gebruik van met hushkits uitgeruste vliegtuigen buiten de Unie in artikel 4, lid 2 wordt behandeld.

Synoniemen (Engels) voor "attenuation":

attenuation
English