"attendance" in het Nederlands

EN

"attendance" - vertaling Nederlands

NL
volume_up
attended {volt.deelw.}
EN

attendance {zelfstandig naamwoord}

volume_up
attendance (ook: emergence, rise, turnout)
I shall take your speech as an appeal for more assiduous attendance.
Uit uw betoog kan ik opmaken dat u pleit voor een grotere opkomst.
It only remains for me to express the hope that there will be a good attendance this Friday, votes or not.
Ik kan nu alleen nog maar wensen dat er aanstaande vrijdag een zeer grote opkomst zal zijn, stemming of geen stemming.
I just wanted to reply respectfully to our colleague who drew attention to the small attendance.
Ik wilde slechts met alle respect onze collega die de aandacht vestigde op de geringe opkomst van repliek dienen.
attendance (ook: presence)
However, I will respond to your point about the attendance of the Council.
Ik wil echter wel reageren op uw opmerking over de aanwezigheid van de Raad.
I should like to thank all colleagues for their attendance tonight.
Ik wil alle collega's danken voor hun aanwezigheid hier vanavond.
I would ask that my attendance be recorded in yesterday's Minutes.
Kan mijn aanwezigheid in de notulen van gisteren worden vermeld?

Voorbeeldzinnen voor "attendance" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishMr van Velzen, the Council is indeed in attendance on Wednesday, I am assured.
Mijnheer Van Velzen, ik hoor hier dat de Raad woensdag wel degelijk aanwezig is.
EnglishSubject: Attendance by Libya at the Second Euro-Mediterranean Conference in Malta
Betreft: Deelneming van Libië aan de tweede Euro-mediterrane Conferentie van Malta
EnglishPresident Barroso, I very much appreciate your personal attendance in this debate.
Voorzitter Barroso, ik waardeer het zeer dat u persoonlijk bij dit debat aanwezig is.
EnglishGoing over the attendance register, I noticed that my name is not on it.
Bij het nakijken van de presentielijst zie ik dat mijn naam er niet op voorkomt.
EnglishFor some strange reason, my name is missing from the register of attendance.
Om een onverklaarbare reden staat mijn naam niet op de aanwezigheidslijst.
EnglishHowever, I will respond to your point about the attendance of the Council.
Ik wil echter wel reageren op uw opmerking over de aanwezigheid van de Raad.
EnglishMr President, my name is not on the attendance register in the Minutes.
Mijnheer de Voorzitter, in de notulen ontbreekt mijn naam op de presentielijst.
EnglishMr President, I should like to ask you to add my name to the attendance register.
Voorzitter, ik zou willen vragen om mijn naam toe te voegen aan de lijst van de aanwezigen.
EnglishMy name does not appear on the attendance register, perhaps through a mistake of my own.
Mijn naam staat niet op de presentielijst, mogelijk door mijn eigen schuld.
EnglishI spoke in the plenary sitting, yet my name is not on the attendance register.
Ik heb gesproken in de plenaire vergadering, maar mijn naam staat niet in de presentielijst.
EnglishI am keen to hear what the Commissioner in attendance today thinks about this.
Ik hoor daar graag de mening van de hier zittende commissaris over.
EnglishUnfortunately, I noticed too late that my name was not on the attendance register.
Ik heb helaas te laat gezien dat ik niet op de presentielijst sta.
EnglishMy only regret is that attendance is low, but it is nevertheless of an extremely high calibre.
Ik betreur het alleen dat er een geringe, zij het hooggekwalificeerde presentie is.
EnglishSB: We have 80 percent attendance for all our parents-teachers meeting.
Shukla Bose: we hebben 80 procent aanwezigheid bij al onze ouder-leerkracht-ontmoetingen.
EnglishI do not appear amongst the signatories of the attendance register.
Ik vind mijn naam niet terug tussen de leden die de presentielijst hebben ondertekend.
EnglishWhen we started our school the parents would give thumbprints in the attendance register.
Toen we onze school opstartten, gaven de ouders duimafdrukken in het aanwezigheidsregister.
EnglishMr President, I would like my name to be added to yesterday's attendance register.
Mijnheer de Voorzitter, ik wil u vragen mijn naam aan de presentielijst van gisteren toe te voegen.
EnglishThe Foreign Ministry was notified of his attendance in advance.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken was vooraf op de hoogte gesteld van zijn komst.
EnglishBut I noticed that she is not listed on yesterday's attendance register.
Maar ik merk dat zij niet op de presentielijst staat van gisteren.
EnglishI look forward to the debate, despite the poor attendance today.
Hoewel hier slechts weinige afgevaardigden aanwezig zijn, verheug ik mij op dit debat.