"to attend school" in het Nederlands

EN

"to attend school" - vertaling Nederlands

EN

to attend school {werkwoord}

volume_up
to attend school
volume_up
naar school gaan {ww.}
If children do not attend school, they will not have jobs to go to.
Als kinderen niet naar school gaan, zullen ze ook geen werk vinden.
Parents want quality education, and children who attend school want to actually learn what is important in life.
Ouders willen kwaliteitsonderwijs en kinderen die naar school gaan, willen daar ook echt geleerd hebben wat voor het leven belangrijk is.

Voorbeeldzinnen voor "to attend school" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishOnly between 10 % and 20 % of children, depending on the region, attend school.
Slechts tien tot twintig procent van de kinderen, afhankelijk van de regio, gaat naar school.
EnglishIf children do not attend school, they will not have jobs to go to.
Als kinderen niet naar school gaan, zullen ze ook geen werk vinden.
EnglishIt must be safe for children to attend school without fear of being lured into drugs.
Kinderen moeten veilig naar school kunnen gaan zonder de angst dat zij tot drugsgebruik verleid worden.
EnglishMany children still cannot attend school because they are working, whether voluntarily or against their will.
Nog altijd kunnen veel kinderen niet naar school omdat ze werken, gedwongen of vrijwillig.
EnglishChildren must be able to attend school to get the education and training that will give them a future.
Kinderen moeten naar school kunnen gaan om zich door scholing en opleiding een recht op een toekomst te verschaffen.
EnglishIn 2000, the international community in North and South agreed that, by 2015, all children should be able to attend school.
In 2000 sprak de internationale gemeenschap in Zuid en Noord af dat in 2015 alle kinderen naar school moeten kunnen gaan.
EnglishParents want quality education, and children who attend school want to actually learn what is important in life.
Ouders willen kwaliteitsonderwijs en kinderen die naar school gaan, willen daar ook echt geleerd hebben wat voor het leven belangrijk is.
EnglishOne question which attracted the attention of the Social Affairs Committee was that of a second chance to attend school.
Er is één specifieke kwestie die de aandacht van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken heeft getrokken: dat is de tweedekansschool.
EnglishMoreover, it transpires that when more girls attend school, this does not only benefit the girls, but also the boys and the countries.
Bovendien blijkt dat wanneer er meer meisjes naar school gaan dit niet alleen de meisjes ten goede komt maar ook de jongens en ook de landen.
EnglishThat is right: there are still 113 million children who do not attend school and most of them are girls, as Mr van den Berg has already said.
Het is correct: 113 miljoen kinderen gaan nog niet naar school en de meesten daarvan zijn meisjes, dat heeft collega Van den Berg reeds gezegd.
EnglishThis is exacerbated by the fact that young girls are no longer able to attend school because they have to care for their parents who are sick with AIDS.
Dat effect wordt nog bevorderd door het feit dat jonge meisjes niet meer naar school kunnen gaan omdat ze hun ouders moeten verzorgen die aids hebben.
EnglishThe three richest people together own more than the total income of the world's 48 poorest countries, and 130 million children never attend school.
De 3 rijkste mensen bezitten samen meer dan het totale inkomen van de achtenveertig armste landen op de wereld en 130 miljoen kinderen zien nooit een school van binnen.
EnglishFor autistic children over 14 years old, there is not one rehabilitation centre, while few children with mental health problems attend some sort of school.
Voor autistische kinderen boven de 14 jaar is er zelfs geen rehabilitatiecentrum en slechts een heel klein aantal geestelijk gehandicapte kinderen gaat naar school.
EnglishWe want broad-based security, worldwide, and demand that the pledge to ensure that by 2015 all boys and girls can attend school while being healthy and well-fed, be honoured.
Wij eisen brede veiligheid, wereldwijd, en het nakomen van de belofte om in 2015 alle meisjes en jongens gezond en gevoed naar school te laten gaan.
EnglishEven in 2001, 130 million children never attend school and another 150 million children start primary education only to stop it before they can read and write.
Ook in 2001 gaan 130 miljoen kinderen nooit naar school en nog eens 150 miljoen kinderen beginnen aan de basisschool, maar stoppen vóór zij kunnen lezen en schrijven.

Vergelijkbare vertalingen voor "to attend school" in Nederlands

school zelfstandig naamwoord
boarding school zelfstandig naamwoord
grammar school zelfstandig naamwoord
to school werkwoord
head of a school zelfstandig naamwoord
graduate school zelfstandig naamwoord
law school zelfstandig naamwoord
primary school zelfstandig naamwoord
public school zelfstandig naamwoord
reformatory school zelfstandig naamwoord