"to attend a meeting" in het Nederlands

EN

"to attend a meeting" - vertaling Nederlands

EN

to attend a meeting {werkwoord}

volume_up
to attend a meeting
I have to attend a meeting which starts at 6 p. m., and I would therefore ask for a written reply.
Ik moet echter om zes uur een vergadering bijwonen, en daarom wil ik om een schriftelijk antwoord op de vraag verzoeken.

Voorbeeldzinnen voor "to attend a meeting" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI had to attend the meeting of the EU-Czech Republic Joint Parliamentary Committee.
Ik moest aan de vergadering van het Gemengd comité EU-Tsjechische Republiek deelnemen.
EnglishThe answer is yes: the public will be allowed to attend the meeting.
Ik kan u hier een bevestigend antwoord op geven.
EnglishI was able to attend this meeting this morning and met with the representatives at lunch.
Ik had de gelegenheid deze bijeenkomst vanochtend bij te wonen en samen met de vertegenwoordigers van het Comité te lunchen.
EnglishI have to attend a meeting which starts at 6 p. m., and I would therefore ask for a written reply.
Ik moet echter om zes uur een vergadering bijwonen, en daarom wil ik om een schriftelijk antwoord op de vraag verzoeken.
EnglishI do not want to excuse him, but I must at least explain to you that he has had to attend another meeting which started at 3.30 p. m.
Ik wil niets vergoelijken, maar wijs er u toch op dat hij om halfvier aan een vergadering moest deelnemen.
EnglishLast year, like several other fellow MEPs, I was refused the entry visa to attend a meeting of the opposition.
Vorig jaar heb ik, net als een aantal andere afgevaardigden, geen visum voor Cuba gekregen om een bijeenkomst van de oppositie bij te wonen.
EnglishThe Tunisian Government is said to have created obstacles and obstructed freedom to come and go and to attend a meeting - not an institutional meeting - in Brussels.
De Tunesische regering zou hebben verhinderd dat sommigen in Brussel een niet-officiële bijeenkomst bijwoonden.
EnglishIt was important for him to attend the meeting of the Committee on Legal Affairs and the Internal Market that is taking place now.
Het was voor hem echter van belang om de vergadering van de Commissie juridische zaken en interne markt bij te wonen die op dit moment plaatsvindt.
Englishto attend a meeting
EnglishHowever, Vice-President Frattini will be unable to take this item tomorrow as he must attend a meeting of the Justice and Home Affairs Council.
Vice-voorzitter Frattini is echter morgen niet in staat om op deze kwestie te reageren, omdat hij dan een vergadering van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken dient bij te wonen.
EnglishTwo of his colleagues from the Socialist Group were able to attend that meeting at which there was a good exchange between my officials and the group of parliamentarians.
Twee van zijn collega's uit de socialistische fractie waren aanwezig bij die bijeenkomst, tijdens welke een goede discussie is ontstaan tussen mijn ambtenaren en de Parlementsleden.
EnglishI particularly note your intention to attend a meeting of the Committee on Constitutional Affairs on 10 December 2002 to take up some of these institutional questions.
Ik neem in het bijzonder nota van uw voornemen een vergadering van de Commissie constitutionele zaken bij te wonen op 10 december 2002 om op enkele van deze institutionele vraagstukken in te gaan.

Vergelijkbare vertalingen voor "to attend a meeting" in Nederlands

meeting zelfstandig naamwoord
meeting
a voorzetsel
a lidwoord
Dutch