EN

attacked {voltooid deelwoord}

volume_up
attacked
Independent journalists are attacked, dismissed and even physically eliminated.
Onafhankelijke journalisten worden aangevallen, ontslagen en zelfs fysiek geëlimineerd.
Each day, children and families are attacked, displaced and killed.
Dagelijks worden er kinderen en gezinnen aangevallen, verjaagd en vermoord.
And those who have remained are regularly attacked and, in many cases, killed.
Degenen die zijn gebleven worden voortdurend aangevallen en vaak zelfs gedood.

Voorbeeldzinnen voor "attacked" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd every time, they sent scouts out there to make sure no one attacked them.
En elke keer zonden ze verkenners erop uit om te zorgen dat niemand hen aanviel.
EnglishAnd those who have remained are regularly attacked and, in many cases, killed.
Degenen die zijn gebleven worden voortdurend aangevallen en vaak zelfs gedood.
EnglishBrian Simpson attacked Mrs Palacio quite unashamedly and for no apparent reason.
De heer Simpson heeft op dwaze en brutale wijze mevrouw Palacio aangevallen.
EnglishNext time it will a president who is interrupted or attacked while making a speech.
De volgende keer wordt een president die hier komt spreken, gehinderd of aangevallen.
EnglishIndependent journalists are attacked, dismissed and even physically eliminated.
Onafhankelijke journalisten worden aangevallen, ontslagen en zelfs fysiek geëlimineerd.
EnglishFor example, two police patrols were recently attacked, one of them in Pristina itself.
Zo zijn onlangs twee politiepatrouilles aangevallen; één ervan zelfs in Pristina.
EnglishThe Hmong people of Laos have been attacked using helicopters and ground troops.
De Hmong in Laos zijn met helikopters en door grondtroepen aangevallen.
EnglishThis is now being attacked by some Member States and also by the Finance Ministers.
Maar enkele lidstaten en ook de ministers van Financiën proberen dit nu te ondermijnen.
EnglishThe Hmong people are living in constant fear of being attacked by Lao soldiers.
Het Hmong-volk moeten constant vrezen dat het door Laotiaanse soldaten aangevallen wordt.
EnglishMadam President, last week, the MEP Karla Peijs was attacked in Brussels.
Mevrouw de Voorzitter, vorige week is in Brussel onze collega Karla Peijs overvallen.
EnglishThe origins of the problem can be attacked by tackling poverty and ignorance.
Om het kwaad bij de bron aan te pakken moeten we de armoede en de onwetendheid bestrijden.
EnglishEach day, children and families are attacked, displaced and killed.
Dagelijks worden er kinderen en gezinnen aangevallen, verjaagd en vermoord.
EnglishOn his way home, he was attacked by ten armed Muslim extremists and subsequently beheaded.
Op weg naar huis werd hij door tien gewapende moslim-extremisten aangevallen en onthoofd.
EnglishAmerica was wounded to the core, but an entire vision of civilisation was also attacked.
Amerika is in het hart geraakt, maar daarnaast is ook een heel beschavingsproject getroffen.
EnglishAs long as the EU revolved around the internal market, only the body was being attacked.
Zolang de EU zich alleen met de interne markt bezighield, werd alleen het lichaam aangevallen.
EnglishIt is terrible to know that you can be attacked at any moment.
Het besef dat je op elk ogenblik aangevallen kunt worden is verschrikkelijk.
EnglishYou know what a lima bean does when it's attacked by spider mites?
Weet je wat een limaboon doet als ze door spinmijten wordt aangevallen?
EnglishOn the same day, the tanks attacked the hospital and destroyed an oxygen reserve.
De tanks vielen dezelfde dag nog het ziekenhuis aan en vernietigden het systeem voor de luchtcirculatie.
EnglishIn my office in recent weeks, three colleagues have been attacked.
Ik meen dat het er bij dit punt om gaat dat de parlementsleden en de medewerkers bang zijn.
EnglishThis is a man who, out of self-interest, has attacked a peaceful neighbouring country.
Een man die uit eigenbelang een vreedzame buurstaat aanvalt.