"attack on" in het Nederlands

EN

"attack on" - vertaling Nederlands

EN

attack on {zelfstandig naamwoord}

volume_up
attack on
volume_up
aanval op {de}
An attack on one country of the EU is an attack on us all.
Een aanval op een enkele lidstaat van de EU is een aanval op ons allemaal.
Most of us have realised that an attack on the United States is an attack on ourselves.
De meesten van ons hebben ingezien dat een aanval op de Verenigde Staten een aanval op ons is.
That is not sufficient justification for launching a pre-emptive attack on Iraq.
Dat is niet voldoende om een preventieve aanval op Irak te rechtvaardigen.

Voorbeeldzinnen voor "attack on" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI certainly did not attack or ill use anyone in Luxembourg, or at least I hope not.
Ik heb helemaal niemand van Luxemburg aangevallen of verkeerd bejegend, denk ik.
EnglishIt is possible that the President herself was injured in this latest attack.
Het is mogelijk dat ook de voorzitter zelf bij deze inmenging gewond is geraakt.
EnglishThis attack was directed in particular against Tutsi officials and their families.
De aanval was in het bijzonder gericht op de Tutsi-officieren en hun gezinnen.
EnglishI am referring to the attack by a British colleague on the Cyprus Government.
Ik heb het over de aanval op de Cypriotische regering door een Britse collega.
EnglishIt was the most devastating attack in Lebanon since the 1975-1990 civil war.
Het was de meest bloedige aanslag in Libanon sinds de burgeroorlog van 1975-1990.
EnglishIn addition, the Karen villages along the border are once again coming under attack.
Daarnaast zien wij dat de Karen-dorpen weer worden aangevallen in de grensstreek.
EnglishMany scenarios are still possible - including the likelihood of a military attack.
Er zijn nog vele scenario's mogelijk, met inbegrip van een militaire aanval.
EnglishUnfortunately, many aspects of the roadmap have, and continue, to come under attack.
Helaas zijn verschillende onderdelen van de routekaart onder vuur komen te liggen.
EnglishThat is not sufficient justification for launching a pre-emptive attack on Iraq.
Dat is niet voldoende om een preventieve aanval op Irak te rechtvaardigen.
EnglishIn situations like this children may run away from home or attack their parents.
Dit leidt ertoe dat jongeren van huis weglopen, gewelddadig worden tegenover de ouders.
EnglishThat is where we need to attack the ideological roots of Wahhabi fundamentalism.
Daar moeten wij de ideologische wortels van het wahhabitisch fundamentalisme aanpakken.
EnglishI ask you to let me have the floor, so that I may answer this personal attack.
Ik verzoek u mij het woord te geven om op deze persoonlijke aanval te kunnen reageren.
EnglishSubject: EU Member States and the terrorist attack in Morocco which claimed 41 lives
Betreft: De EU en de terroristische aanslag in Marokko met 41 dodelijke slachtoffers
EnglishSadly, this is not the first attack on a clergyman, a non-Muslim, in that country.
Dit is helaas niet de eerste aanslag op een geestelijke, een niet-moslim, in dit land.
EnglishThe day before yesterday, an attack on an Indian army camp claimed 9 victims.
Eergisteren vielen er nog 9 doden bij een aanval op een Indiaas legerkamp.
EnglishThis European Community was not built to attack anybody nor to threaten anybody.
Deze Europese Gemeenschap is niet gebouwd om andere landen aan te vallen of te bedreigen.
EnglishIt has suffered a financial crisis, earthquakes, drought and a terrorist attack.
Er is een financiële crisis geweest, aardbevingen, droogte en een terroristische aanslag.
EnglishIn addition, I should like to congratulate Mr Patten for his counter-attack.
Tevens wil ik een compliment geven voor de tegenaanval van de heer Patten.
EnglishIt would be an attack on Europe, it would show that Europe is not a reality.
Het zou een slag zijn voor Europa, want Europa zou dan geen realiteit blijken te zijn.
EnglishRight now they're planning their final attack... the one that will finish us off.
Precies nu plannen ze hun laatste aanval... degene die ons zal afmaken.

Vergelijkbare vertalingen voor "attack on" in Nederlands

attack zelfstandig naamwoord
on voorzetsel
on bijwoord