"to attach importance" in het Nederlands

EN

"to attach importance" - vertaling Nederlands

EN

to attach importance {werkwoord}

volume_up
to attach importance
With regard to judicial powers, the Council continues to attach importance to the wide scope of these judicial powers on account of the seriousness of terrorist acts.
Met betrekking tot de rechtsmacht blijft de Raad wegens de bijzondere ernst van terroristische daden belang hechten aan het ruime karakter van die rechtsmacht.

Voorbeeldzinnen voor "to attach importance" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe should, therefore, attach particular importance to trade relations with India.
We moeten dan ook bijzondere aandacht schenken aan de handelsbetrekkingen met India.
EnglishWe also attach particular importance to joint and collective action to combat AIDS.
We hechten ook bijzonder belang aan de gezamenlijke en solidaire strijd tegen aids.
EnglishAs you know, we also attach great importance to prevention at national level.
Zoals u weet, hechten we ook op nationaal niveau bijzonder veel belang aan preventie.
EnglishI would therefore ask the Commission to attach the highest importance to this aspect.
Ik wil de Commissie daarom verzoeken aan dit onderwerp terdege aandacht te besteden.
EnglishIt is a question to which both the Commission and Parliament attach great importance.
Aan deze kwestie hechten zowel de Commissie als het Parlement groot belang.
EnglishI will conclude by saying that I attach particular importance to the principle of openness.
Tot slot hecht uw rapporteur ook een groot belang aan het openbaarheidsbeginsel.
EnglishI recognise the importance you attach in particular to international agreements.
Ik zie dat u heel veel belang hecht aan de internationale akkoorden.
EnglishHence the importance I attach to relations between China and the European Union.
Dat verklaart ook het belang dat ik hecht aan de betrekkingen tussen China en de Europese Unie.
EnglishThe Commission continues to attach great importance to the issue of conflict prevention.
De Commissie blijft groot belang hechten aan de preventie van conflicten.
EnglishHowever, I attach yet more importance to simplifying legislation in its entirety.
Nog veel belangrijker vind ik echter de integrale aanpak van de vereenvoudiging van regelgeving.
EnglishI attach particular importance to arbitration being independent and based on equal representation.
Ik hecht hier groot belang aan een paritaire en onafhankelijke conflictregeling.
EnglishHere I attach the utmost importance to there being no cross-subsidisation.
Het is mijns inziens van het allergrootste belang dat er geen kruissubsidies verleend worden.
EnglishWe attach considerable importance to the successful introduction of the euro.
Wij hechten veel belang aan een geslaagde invoering van de euro.
EnglishThe citizens of Europe attach great importance to animal protection.
De dierenbescherming heeft bij de burgers van Europa een hoge prioriteit.
EnglishIn the European Union, consumers attach ever greater importance to the use of them.
Dat vindt de consument in de Europese Unie steeds belangrijker.
EnglishWe attach great importance, therefore, to using these pre-accession funds as usefully as possible.
Wij hechten er dus aan die toetredingskredieten zo goed mogelijk te besteden.
EnglishThe launch of this procedure shows the importance we attach to this electoral process.
Door deze procedure te activeren laten we zien hoeveel waarde we hechten aan deze verkiezingen.
EnglishThis underlines the huge importance we attach to curbing the drug economy.
Hieruit blijkt eens te meer dat wij groot belang hechten aan de bestrijding van de drugseconomie.
EnglishI attach great importance to the expertise of the many renowned NGOs that we work with.
Ik hecht bijzonder veel waarde aan de expertise van de vele bekende NGO's waarmee we samenwerken.
EnglishOn that point I wish to assure you that we attach great importance to the dialogue with companies.
Ik kan u verzekeren dat wij groot belang hechten aan de dialoog met het bedrijfsleven.

Vergelijkbare vertalingen voor "to attach importance" in Nederlands

importance zelfstandig naamwoord
general importance zelfstandig naamwoord
attach value to werkwoord
of importance bijvoeglijk naamwoord
of great importance
of paramount importance bijvoeglijk naamwoord
attach importance to werkwoord
to be of importance