"atomic power" in het Nederlands

EN

"atomic power" - vertaling Nederlands

EN

atomic power {zelfstandig naamwoord}

volume_up
atomic power

Voorbeeldzinnen voor "atomic power" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishEven the programme specifically for supporting the decommissioning of atomic power stations is a new one.
Ook het speciale programma ten behoeve van de sluitingen van kerncentrales is een nieuw programma.
EnglishTaking all these things together, then, no savings are being made either in atomic power or in CO2.
Dit betekent dat er per saldo noch op het vlak van kernenergie, noch op het vlak van de CO2-uitstoot wordt bespaard.
EnglishI personally oppose the building of new atomic power plants.
EnglishAtomic power will have to be phased out.
Kernenergie moet geleidelijk worden afgeschaft.
EnglishTo take an example, the continued operation of the as yet unmodified atomic power station at Ignalina in Lithuania is not acceptable.
Het is bijvoorbeeld onhoudbaar dat de kerncentrale Ignalina in Litouwen zonder technische aanpassingen in gebruik blijft.
EnglishI see research's principal contribution as being to the safety of the atomic power stations and of their fuel cycle.
Het belangrijkste punt is volgens mij dat we door onderzoek kunnen bijdragen tot de veiligheid van kerncentrales en de bijbehorende brandstofkringloop.
EnglishIn a single market, producers of cheap atomic and hydroelectric power would always sell the electricity at the highest market price.
Op een interne markt zullen de producenten van goedkope atoom- en waterkracht de elektriciteit altijd voor de hoogste marktprijs verkopen.
EnglishEurope's citizens can demand that the safety of atomic power stations meets the highest standards even in an enlarged European Union.
De burgers van Europa mogen eisen dat ook in de uitgebreide Europese Unie de veiligheid van de kerncentrales aan de hoogste eisen voldoet.
EnglishI readily concede, though, that atomic power and nuclear energy do not affect agriculture to that great a degree if we disregard the wind, which has just been mentioned.
Ik wil echter best toegeven dat landbouw minder te maken heeft met kernenergie, maar meer met wind, waarover zojuist gesproken is.
EnglishI would like to make it clear once again that a ‘ new’ atomic power station is also to be understood as meaning the ‘ completion’ of an existing one.
Daarmee wil ik nogmaals duidelijk maken dat onder een u201Cnieuweu201D kerncentrale ook de u201Cvoltooiingu201D van een reeds bestaande kerncentrale moet worden verstaan.
EnglishAnyone who realizes that 34 % of all the electrical power consumed in the EU comes from atomic power stations - in France, the figure is 70 % - will appreciate that this is not an option.
Als men weet dat kerncentrales 34 % van alle in de EU verbruikte stroom leveren - in Frankrijk zelfs 70 % -, begrijpt men dat dit niet kan.
EnglishThere was a similar amendment once before, but that one started from the extremely naive assumption that all Europe's atomic power stations would be shut down by the year 2002.
Er is al een soortgelijk amendement geweest, maar dat ging van de zeer naïeve veronderstelling uit dat alle kerncentrales in Europa in 2002 zouden zijn stilgelegd.
EnglishI do not, however, share Mr Poettering’ s view that this recollection should not be used as the occasion for some fundamental decision-making about how atomic power is used.
Ik ben het overigens niet met de heer Poettering eens dat deze herdenking geen aanleiding mag worden tot een fundamentele besluitvorming over het gebruik van kernenergie.
EnglishBoth the collapse of the Iron Curtain and – in particular – the eastward enlargement of the European Union two years ago helped to make the use of atomic power in Europe safer.
Door het verdwijnen van het IJzeren Gordijn, en met name door de uitbreiding van de Europese Unie, twee jaar geleden, naar het oosten toe, is het gebruik van nucleaire energie veiliger geworden.

Synoniemen (Engels) voor "atomic power":

atomic power

Vergelijkbare vertalingen voor "atomic power" in Nederlands

atomic bijvoeglijk naamwoord
power zelfstandig naamwoord
electrical power zelfstandig naamwoord
market power zelfstandig naamwoord
motive power zelfstandig naamwoord