EN

atomic energy {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. natuurkunde
atomic energy
This fact has been confirmed by the International Atomic Energy Agency.
Dit is bevestigd door het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie.
Guidelines from the International Atomic Energy Agency underlie this programme.
Hieraan liggen richtlijnen van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie ten grondslag.
Protocol amending the Treaty establishing the European Atomic Energy Community
Protocol tot wijziging van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

Voorbeeldzinnen voor "atomic energy" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishGuidelines from the International Atomic Energy Agency underlie this programme.
Hieraan liggen richtlijnen van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie ten grondslag.
EnglishI believe that both renewable energy and atomic energy are needed.
Er is geen sprake van een tegenstelling, en van dat idee moeten wij dan ook af.
EnglishIt is alleged that the International Atomic Energy Agency alone is sufficient.
Er is ons gezegd dat het Internationaal Energieagentschap volstaat.
EnglishThis fact has been confirmed by the International Atomic Energy Agency.
Dit is bevestigd door het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie.
EnglishProtocol amending the Treaty establishing the European Atomic Energy Community
Protocol tot wijziging van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie
EnglishI believe that there are three fundamental reasons for scepticism about atomic energy.
Volgens mij zijn er drie wezenlijke argumenten om sceptisch te zijn ten opzichte van kernenergie.
EnglishWhen you talk about clean atomic energy, do you mean the manufacture of fuel rods in Russia?
Bedoelt u de fabricage van splijtstofelementen in Rusland, als u het over schone kernenergie hebt?
EnglishThere is no pressure on any country to stop using atomic energy.
Men kan een land niet dwingen om af te stappen van kernenergie.
EnglishThe European Atomic Energy Community and the Member States are contracting parties to all these conventions.
De Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en de lidstaten zijn partij bij al deze verdragen.
EnglishShould the Atomic Energy Agency not intervene and do its job?
Zou het Atoomagentschap hier niet zijn werk moeten doen?
EnglishIndustrialisation, atomic energy and biotechnology have not brought freedom and prosperity for all.
Industrialisering, kernenergie noch biotechnologie hebben ons welvaart en vrijheid voor iedereen gebracht.
EnglishThe Euratom Atomic Energy Community was founded in 1957 and is now well past its sell-by date.
De Europese Gemeenschap voor Atoomenergie werd in 1957 opgericht en heeft haar houdbaarheidsdatum ruim overschreden.
EnglishIn 1998 the International Atomic Energy Agency declared that Iraq no longer had a nuclear capacity.
In 1998 verklaarde het Internationaal Atoomagentschap dat Irak niet meer over een kernwapenpotentieel beschikte.
EnglishThis book explained clearly how our future would be improved by the use of atomic energy for peaceful purposes.
Daarin werd duidelijk uiteengezet hoe atoomenergie gebruikt zou kunnen worden voor een betere toekomst.
EnglishThere is close coordination under the auspices of the G8 and the International Atomic Energy Agency.
Dit gebeurt onder toezicht van de G8 en in nauwe samenwerking met de Internationale Organisatie voor Atoomenergie.
EnglishThe control capacity of the International Atomic Energy Agency should therefore be stepped up as a matter of urgency.
De controlecapaciteit van het Internationaal Atoomenergie Agentschap moet daarom dringend worden versterkt.
EnglishA short time ago, Euronews experts asserted that atomic energy is the best way of reducing global warming.
Zojuist is op Euronews door deskundigen bevestigd dat kernenergie de beste oplossing is tegen de opwarming van de aarde.
EnglishIn Amendment No 10, something of the utmost importance to all opponents of atomic energy is being put to the vote.
Mijnheer de Voorzitter, met amendement 10 stemmen wij over de grote doelstelling van alle tegenstanders van kernenergie.
EnglishDr Blix is the former General-Secretary of the International Atomic Energy Agency and is well respected in that field.
Dr. Blix is de voormalige secretaris-generaal van het Internationaal Atoomagentschap en is befaamd op zijn vakgebied.
EnglishHowever much some people wish it did, diversifying out of atomic energy does not form part of the Community acquis.
Hoe graag sommigen dat ook zouden willen, het afstappen van kernenergie maakt geen deel uit van het communautaire acquis.

Synoniemen (Engels) voor "atomic energy":

atomic energy
International Atomic Energy Agency
English

Vergelijkbare vertalingen voor "atomic energy" in Nederlands

atomic bijvoeglijk naamwoord
energy zelfstandig naamwoord
renewable energy zelfstandig naamwoord
geothermal energy zelfstandig naamwoord
atomic bomb zelfstandig naamwoord
alternative energy zelfstandig naamwoord
atomic clock zelfstandig naamwoord
atomic number zelfstandig naamwoord
atomic pile zelfstandig naamwoord
atomic power zelfstandig naamwoord
atomic theory zelfstandig naamwoord
atomic weight zelfstandig naamwoord