"atomic bomb" in het Nederlands

EN

"atomic bomb" - vertaling Nederlands

EN

atomic bomb {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. leger
Hiroshima was devastated by an atomic bomb sixty years ago this summer.
-- Het is deze zomer zestig jaar geleden dat Hiroshima werd verwoest door een atoombom.
Accidents happen, such as the one where a US aircraft lost an atomic bomb over Spain many years ago.
Er gebeuren nu eenmaal ongelukken zoals vele jaren geleden, toen een VS-vliegtuig boven Spanje een atoombom verloor.
And one of the stories he told me so often when I was a young boy was of the first British atomic bomb test.
Eén van de verhalen die hij me als jongen zo vaak vertelde was over de eerste Britse test met een atoombom.

Voorbeeldzinnen voor "atomic bomb" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishHiroshima was devastated by an atomic bomb sixty years ago this summer.
-- Het is deze zomer zestig jaar geleden dat Hiroshima werd verwoest door een atoombom.
EnglishAnd I know that watching that atomic bomb going off had a very, very big impact on my late father.
Ik weet dat het kijken naar die atoomexplosie grote invloed had op mijn vader.
EnglishThat is why neither you nor any of your predecessors have ever used this atomic bomb, and that is all to the good.
Daarom hebt u dit atoomwapen net als uw voorgangers nooit ingezet, en dat is maar goed ook.
EnglishAnd one of the stories he told me so often when I was a young boy was of the first British atomic bomb test.
Eén van de verhalen die hij me als jongen zo vaak vertelde was over de eerste Britse test met een atoombom.
EnglishAccidents happen, such as the one where a US aircraft lost an atomic bomb over Spain many years ago.
Er gebeuren nu eenmaal ongelukken zoals vele jaren geleden, toen een VS-vliegtuig boven Spanje een atoombom verloor.
English. ~~~ Unlike an aircraft carrier or an atomic bomb, you don't need a massive manufacturing system to build robotics.
In tegenstelling tot een vliegdekschip of een atoombom is er geen omvangrijk productiesysteem nodig om robots te bouwen.
EnglishDid the Communist Party, to which Mr Wurtz belongs, not welcome Stalin's acquisition of the atomic bomb, at the time?
Is het niet zo dat de communistische partij, waartoe de heer Wurtz behoort, er destijds voor te vinden was dat Stalin over een atoombom beschikte?
English. ~~~ That put a whole bunch of sulfur in the stratosphere with a sort of atomic bomb-like cloud.
Hier is Mount Pinatubo in het begin van de jaren 90, die een hele hoop zwavel in de stratosfeer heeft gebracht met een paddenstoelwolk.
English(Laughter) When historians look at this period, they're going to conclude that we're in a different type of revolution: a revolution in war, like the invention of the atomic bomb.
(Gelach) Historici die op deze periode terugkijken, zullen concluderen dat dit een ander type revolutie is, een revolutie in oorlogvoering.
EnglishFor years, the father of Pakistan’ s atomic bomb, Abdul Qadeer Khan, who was trained in Europe, passed on nuclear information to dictators and possibly even terrorists.
De in Europa opgeleide vader van de Pakistaanse atoombom Khan speelde jarenlang nucleaire informatie door aan dictators en mogelijk zelfs aan terroristen.
EnglishMr President, years ago when the international campaigns for landmine-clearance began, it used to be said that landmines were the poor countries ' atomic bomb.
Mijnheer de Voorzitter, toen een aantal jaren geleden een begin gemaakt werd met de ontmijningsacties, werd gezegd dat landmijnen de atoombom voor de arme landen waren.
EnglishThat is, every previous revolution in war, be it the machine gun, be it the atomic bomb, was about a system that either shot faster, went further, had a bigger boom.
Iedere voorgaande revolutie in oorlog bijvoorbeeld het machinegeweer of de atoombom ging over een systeem dat of sneller schoot, of verder ging, of een grotere knal gaf.

Synoniemen (Engels) voor "atomic bomb":

atomic bomb
atom bomb

Vergelijkbare vertalingen voor "atomic bomb" in Nederlands

bomb zelfstandig naamwoord
Dutch
atomic bijvoeglijk naamwoord
nuclear bomb zelfstandig naamwoord
hydrogen bomb zelfstandig naamwoord
car bomb zelfstandig naamwoord
atom bomb zelfstandig naamwoord
atomic clock zelfstandig naamwoord
atomic energy zelfstandig naamwoord
atomic number zelfstandig naamwoord
atomic pile zelfstandig naamwoord
atomic power zelfstandig naamwoord
atomic theory zelfstandig naamwoord
atomic weight zelfstandig naamwoord
incendiary bomb zelfstandig naamwoord
petrol bomb zelfstandig naamwoord