"atomic" in het Nederlands

EN

"atomic" - vertaling Nederlands

NL
EN

atomic {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Although, I might argue that, technically, every pile is atomic.
Hoewel je kan zeggen dat, technisch gezien, elke centrale atomair is.
Since the early sixties, this ship has served as a warehouse for atomic waste originating from nuclear-powered ice breakers.
Sinds het begin van de jaren zestig fungeert deze boot als opslagplaats voor atomair afval afkomstig van nucleair aangedreven ijsbrekers.
But we should not conclude from that that it was the USSR that was preserving Europe from the atomic threat.
We mogen hieruit echter niet besluiten dat de USSR Europa beschermde tegen de gevaren van het atoom.
In a single market, producers of cheap atomic and hydroelectric power would always sell the electricity at the highest market price.
Op een interne markt zullen de producenten van goedkope atoom- en waterkracht de elektriciteit altijd voor de hoogste marktprijs verkopen.

Voorbeeldzinnen voor "atomic" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishHere is one state, North Korea, which announces that it is building atomic weapons.
Er is een bepaald land, in dit geval Noord-Korea, dat zegt: Wij maken atoomwapens.
Englishatomic physics (effective measuring of cross sections, pipeline techniques);
atoomfysica (metingen van werkzame doorsneden, kanalisatietechnieken);
EnglishThe smallest sound you can perceive moves your eardrum just four atomic diameters.
Het kleinste geluid dat je kan waarnemen beweegt je trommelvlies amper 4 atomische diameter.
EnglishGuidelines from the International Atomic Energy Agency underlie this programme.
Hieraan liggen richtlijnen van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie ten grondslag.
EnglishI believe that both renewable energy and atomic energy are needed.
Er is geen sprake van een tegenstelling, en van dat idee moeten wij dan ook af.
EnglishIt is alleged that the International Atomic Energy Agency alone is sufficient.
Er is ons gezegd dat het Internationaal Energieagentschap volstaat.
EnglishHiroshima was devastated by an atomic bomb sixty years ago this summer.
-- Het is deze zomer zestig jaar geleden dat Hiroshima werd verwoest door een atoombom.
EnglishA year ago, over $7 million in atomic alloy was stolen out of Crupps.
Een jaar geleden is er voor $ 7 miljoen aan goederen gestolen bij Crupps.
EnglishThis fact has been confirmed by the International Atomic Energy Agency.
Dit is bevestigd door het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie.
EnglishAnd I know that watching that atomic bomb going off had a very, very big impact on my late father.
Ik weet dat het kijken naar die atoomexplosie grote invloed had op mijn vader.
EnglishProtocol amending the Treaty establishing the European Atomic Energy Community
Protocol tot wijziging van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie
EnglishI believe that there are three fundamental reasons for scepticism about atomic energy.
Volgens mij zijn er drie wezenlijke argumenten om sceptisch te zijn ten opzichte van kernenergie.
EnglishIf you look, for instance, at how lasers work, that would be a case of atomic synchrony.
Als je kijkt naar hoe, bijvoorbeeld, lasers werken, zou dat een geval zijn van atoomsynchronie.
EnglishThat is where we're going -- this union, this convergence of the atomic and the digital.
Dat is waar we heen gaan - deze vereniging, deze convergentie van het atomaire en het digitale.
EnglishAlthough, I might argue that, technically, every pile is atomic.
Hoewel je kan zeggen dat, technisch gezien, elke centrale atomair is.
EnglishIt's equivalent to exploding 400,000 Hiroshima atomic bombs per day 365 days per year.
Het staat gelijk aan het dagelijks ontploffen van 400,:,000 Hiroshima-atoombommen, 365 dagen per jaar.
EnglishThere's the atomic-force microscope working and you can see that the landing's a little rough.
Ze gaat op en neer en voelt de hoogte van het oorspronkelijke oppervlak Ze voelt de DNA-origami.
EnglishWhen you talk about clean atomic energy, do you mean the manufacture of fuel rods in Russia?
Bedoelt u de fabricage van splijtstofelementen in Rusland, als u het over schone kernenergie hebt?
EnglishBut then Ukraine must not become the atomic dump of Europe!
Dan mag Oekraïne echter niet de nucleaire spoelbak van Europa worden!
EnglishBut it's really a tiny fraction of the size of an atomic nucleus.
Het is maar een kleine fractie van de omvang van een atoomkern.

Synoniemen (Engels) voor "atomic":

atomic
English
atom
atomism
atomizer