"ATM" in het Nederlands

EN

"ATM" - vertaling Nederlands

volume_up
ATM {znw.} [afkorting]
NL
EN

ATM {zelfstandig naamwoord} [afkorting]

volume_up
1. Amerikaans Engels
You would hate to go to the ATM, take out 100 dollars and notice that you lost one of those $20 bills.
Je zult balen als je uit de geldautomaat 100 dollar haalt en ontdekt dat je een briefje van 20 dollar kwijt bent.
... een geldautomaat?
Letters thanking us, but sometimes you also get funny letters like this one: "Now I understand why there is Braille on a drive-up ATM machine."
Brieven om ons te bedanken, maar soms kregen we grappige brieven zoals deze: "Nu begrijp ik waarom er braille staat op een drive-in-geldautomaat."

Voorbeeldzinnen voor "ATM" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishOnly an integrated ATM system can provide a lasting solution.
Alleen een geïntegreerd ATMsysteem kan een duurzame oplossing bieden.
EnglishYou would hate to go to the ATM, take out 100 dollars and notice that you lost one of those $20 bills.
Je zult balen als je uit de geldautomaat 100 dollar haalt en ontdekt dat je een briefje van 20 dollar kwijt bent.
EnglishWhy do people spend an average of 15 to 30 percent more when they use an ATM card or a credit card as opposed to cash?
Waarom besteden mensen 15 tot 20% meer als ze een debet- of kredietkaart gebruiken dan als ze cash gebruiken?
EnglishBut this is why, you know, they're not in the queue behind you at the grocery store or the ATM -- you know, they don't do this stuff.
Daarom staan ze niet in de rij achter je in de supermarkt - daar houden ze zich niet mee bezig.
EnglishWithout a qualitative improvement in the ATC-ATM systems, these problems will increase exponentially in coming years.
Zonder een kwalitatieve sprong bij de ATC-ATM-systemen zullen de genoemde problemen de komende jaren exponentieel toenemen.
EnglishWhat they found was, the core functions -- you know you still sort of had banks, but you couldn't get people to put money in the ATM machines.
Ze vonden dat de kerntaken van de banken doorgingen, maar je had geen mensen om geld in de bankautomaten te steken.
EnglishThe benefits of coordination conferred by Eurocontrol and ATM, in whose work Finland also participates to some extent, are indisputable.
Het staat buiten kijf dat Eurocontrol en ATM, waarbij Finland ook deels betrokken is, geleid hebben tot een verbeterde coördinatie.
English... an ATM/a cash machine?
EnglishAs I understand it the ECAC ministers propose to take a decision on 14 February on the future institutional structure of European ATM.
Ik heb begrepen dat de ECAC-ministers op 14 februari een besluit willen nemen over de toekomstige institutionele structuur van de Europese ATM.
EnglishLetters thanking us, but sometimes you also get funny letters like this one: "Now I understand why there is Braille on a drive-up ATM machine."
Brieven om ons te bedanken, maar soms kregen we grappige brieven zoals deze: "Nu begrijp ik waarom er braille staat op een drive-in-geldautomaat."
EnglishSurveys carried out within the EU have shown that banks are confident that all ATM machines will have all the necessary stock of the new euro currency notes.
Onderzoek binnen de EU heeft uitgewezen dat banken er vertrouwen in hebben dat alle geldautomaten in voldoende mate voorzien zullen zijn van de nieuwe eurobiljetten.
EnglishI, for instance, could envisage a minimum tax on kerosene being imposed specifically for setting up this kind of ATC-ATM system.
Volgens mij zou er bijvoorbeeld aan een minimale kerosinebelasting kunnen worden gedacht, waarvan de opbrengst uitsluitend voor de verwezenlijking van zo'n ATC-ATM-systeem zou worden gereserveerd.
EnglishAnd he explained to me how in 2003 and 2004 he would go on sprees in New York, taking out $10,000 from an ATM here, $30,000 from an ATM there, using cloned credit cards.
Hij beschreef hoe hij in 2003 en 2004 aan de boemel ging in New York, en $10,:,000 opnam uit een geldautomaat hier, en $30,:,000 uit een geldautomaat daar, met behulp van gekloonde creditcards.