"Atlantic Ocean" in het Nederlands

EN

"Atlantic Ocean" - vertaling Nederlands

EN

Atlantic Ocean {eigennaam}

volume_up
1. geografie
Atlantic Ocean
Is the understanding of this point the same on both sides of the Atlantic Ocean?
Wordt die visie ook aan de overzijde van de Atlantische Oceaan gedeeld?
Emissions out in the middle of the Atlantic Ocean do not cause us problems on land.
Emissies midden op de Atlantische Oceaan veroorzaken geen problemen aan land.
It's flowing out to the Atlantic Ocean on the left.
Het stroomt naar de Atlantische Oceaan aan de linkerkant.

Voorbeeldzinnen voor "Atlantic Ocean" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishEmissions out in the middle of the Atlantic Ocean do not cause us problems on land.
Emissies midden op de Atlantische Oceaan veroorzaken geen problemen aan land.
EnglishIs the understanding of this point the same on both sides of the Atlantic Ocean?
Wordt die visie ook aan de overzijde van de Atlantische Oceaan gedeeld?
EnglishIt is one of the poorest regions, bordering the Atlantic Ocean and largely mountainous.
Het is een van de armste regio's, het ligt aan de Atlantische Oceaan en is grotendeels bergachtig.
EnglishWe on this side of the Atlantic Ocean have all the more reason to first search our own hearts.
Een dubbele reden om aan deze kant van de Atlantische Oceaan eerst de hand in eigen boezem te steken.
EnglishIt's flowing out to the Atlantic Ocean on the left.
Het stroomt naar de Atlantische Oceaan aan de linkerkant.
EnglishThe protection of the deep-water coral reefs in the Atlantic Ocean is, naturally, of special interest to Portugal.
- De bescherming van de koudwaterkoraalriffen in de Atlantische Oceaan is voor Portugal uiteraard van bijzonder belang.
EnglishSo the Gulf is a really important piece of water -- more important than a similar volume of water in the open Atlantic Ocean.
De Golf is dus een belangrijk stuk water -- belangrijker dan een even groot volume water in de open Atlantische Oceaan.
EnglishI put my banjo on and I walked all the way to the East Coast, put my foot in the Atlantic Ocean -- it was seven years and one day it took me to walk across the United States.
Het kostte me zeven jaar en een dag om de V.S. te voet te doorkruisen.
EnglishThis is the view looking down the Hudson River, with Manhattan on the left, and New Jersey out on the right, looking out toward the Atlantic Ocean.
Dit is het uitzicht over de Hudsonrivier, met Manhattan links, en New Jersey rechts, kijkend richting de Atlantische Oceaan.
EnglishThese are transatlantic submarine communication cables that travel across the floor of the Atlantic Ocean, connecting North America to Europe.
Dit zijn transatlantische onderzeese communicatiekabels die op de bodem van de oceaan liggen, en Noord-Amerika met Europa verbinden.
EnglishIndeed, a sense of realism and enlightened self-interest on this side of the Atlantic Ocean require solid, open-handed, transatlantic relations.
Inderdaad, realiteitszin en welbegrepen eigen belang aan deze kant van de Atlantische Oceaan verlangen solide, royale, transatlantische betrekkingen.
EnglishIn order to bring stability to what a German publication eloquently called the ‘ restless Balkans’, help was needed from the other side of the Atlantic Ocean.
Om de rusteloze Balkan, naar de sprekende titel van de Duitse publicatie, te stabiliseren, was assistentie van over de Atlantische oceaan noodzakelijk.
EnglishI made a few changes, let go of some loose trappings of my old life, and through a bit of a leap of logic, decided to row across the Atlantic Ocean.
Ik veranderde wat dingen, liet een paar verplichtingen van mijn oude leven gaan, en door een sprongetje in logica, besloot ik de Atlantische Oceaan over te roeien.
EnglishEqually, it ensures that European policy with regard to other seas of relevance to us, whether in the Atlantic Ocean or the North Sea, is coherent.
Dit compromis verzekert bovendien dat het Europese beleid ten aanzien van andere zeeën die voor ons van belang zijn, zoals de Atlantische Oceaan en de Noordzee, consistent is.
EnglishFor it is not a question of regions in Europe but of regions in the Atlantic, in the Indian Ocean and in Central America, of former colonies and military bases.
Het gaat immers niet om regio's in Europa, maar om regio's in de Atlantische en Indische Oceaan en in Centraal-Amerika, om oude koloniale gebieden en militaire basissen.
EnglishBut going from slinging some wire across rooftops in Boston to laying thousands and thousands of miles of cable on the Atlantic Ocean seabed is no easy matter.
Maar om te komen van het gooien van wat draden over de daken van Boston tot het trekken van duizenden km kabel door de zeebodem van de Atlantische Oceaan, dat is niet gemakkelijk.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, following a depression during the previous EU legislature and the previous US administration, the skies over the Atlantic Ocean seem to be brightening up.
- Voorzitter, collega's, na een dieptepunt te hebben bereikt tijdens de vorige EU-legislatuur en de vorige VS-administratie lijkt de hemel over de Atlantische Oceaan op te klaren.

Synoniemen (Engels) voor "Atlantic Ocean":

Atlantic Ocean
English

Vergelijkbare vertalingen voor "Atlantic Ocean" in Nederlands

ocean zelfstandig naamwoord
a drop in the ocean
drop in the ocean zelfstandig naamwoord