"Atlanta" in het Nederlands

EN

"Atlanta" - vertaling Nederlands

NL
NL

"Atlanta" - vertaling Engels

EN
EN

Atlanta {eigennaam}

volume_up
1. geografie
Atlanta
I was losing, but it was the best training because this was Atlanta.
Ik verloor weliswaar, maar het was de beste training want dit was Atlanta.
The Atlanta airport is a modern airport, and they should leave the gate there.
Atlanta Airport is een modern vliegveld en ze moeten daar de gate uit.
And this was Gene showing the uncle where Atlanta was on the map, where he lived.
Dit was Gene die de oom laat zien waar Atlanta ligt op de kaart.
NL

Atlanta {eigennaam}

volume_up
1. geografie
Atlanta
Ik verloor weliswaar, maar het was de beste training want dit was Atlanta.
I was losing, but it was the best training because this was Atlanta.
Atlanta Airport is een modern vliegveld en ze moeten daar de gate uit.
The Atlanta airport is a modern airport, and they should leave the gate there.
Dit was Gene die de oom laat zien waar Atlanta ligt op de kaart.
And this was Gene showing the uncle where Atlanta was on the map, where he lived.

Voorbeeldzinnen voor "Atlanta" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe went back to our hotel room, and Gene was showing Natasha also where Atlanta was.
We gingen terug naar onze hotelkamer, en Gene liet Natasha ook zien waar Atlanta was.
EnglishThe Atlanta airport is a modern airport, and they should leave the gate there.
Atlanta Airport is een modern vliegveld en ze moeten daar de gate uit.
EnglishAnd this was Gene showing the uncle where Atlanta was on the map, where he lived.
Dit was Gene die de oom laat zien waar Atlanta ligt op de kaart.
EnglishI was losing, but it was the best training because this was Atlanta.
Ik verloor weliswaar, maar het was de beste training want dit was Atlanta.
EnglishThis was raised by hot chocolate sales in Atlanta.
Dit was opgebracht met de verkoop van warme chocolademelk in Atlanta.
EnglishOne of my favorites is what happened a few months ago when there was a gas shortage in Atlanta.
Een van mijn favorieten is wat een paar maanden geleden gebeurde toen er een benzinetekort was in Atlanta.
EnglishSo you can see, Delta 1252 going from Kansas City to Atlanta.
Dus hier zie je Delta 1252 van Kansas City naar Atlanta.
EnglishAnd I immediately wrote a letter to my best friends in Atlanta, Georgia, who had an 11-year-old son.
Ik schreef meteen een brief aan mijn beste vrienden in Atlanta, Georgia, die een 11-jarige zoon hadden.
EnglishI recall the Olympic Games in Atlanta in 1996.
Ik denk hierbij aan de Olympische Spelen van 1996 in Atlanta.
EnglishThere is no European Union-wide agency looking at this although, in the USA, there is the Centre for Disease Control in Atlanta.
Dat zou onze reactiesnelheid vergroten en de positie van de Unie wat dit betreft versterken.
EnglishThe eyes of the whole world are on Atlanta.
De ogen van de hele wereld zijn op Atlanta gericht.
EnglishAs in Barcelona in 1992, women are once again being prevented from taking part in the Olympic Games in Atlanta this year.
Net zoals in 1992 in Barcelona worden ook dit jaar vrouwen belet aan de Olympische spelen in Atlanta deel te nemen.
EnglishBecause now she's picked up the Highway 285, the perimeter around Atlanta, which encompasses now -- there's seven lanes, she's on all of them, y'all.
Want ze zit nu op de Highway 285, de ring rond Atlanta, die intussen -- zeven rijstroken heeft.
EnglishIt had the presumption to say that Atlanta Plus ' proposal was a politically motivated attack on a religion.
Het deed de zaak af met de opmerking dat het voorstel van Atlanta Plus een politiek gemotiveerde aanval tegen een bepaalde godsdienst was.
EnglishThis is taking a look at Atlanta.
EnglishBut about five days later back in Atlanta, I received an email from Glenn Thomas, one of my people in the California meeting.
Maar zo'n vijf dagen later, terug in Atlanta, ontving ik een email van Glenn Thomas, één van mijn mensen in de vergadering in Californië.
EnglishPulling water out of Monterey fog and out of the sweaty air in Atlanta, before it gets into a building, are key technologies.
Water halen uit de mist in Monterey en uit de vochtige lucht in Atlanta voor het in een gebouw geraakt, dat zijn fundamentele technologieën.
EnglishOlympic Games in Atlanta
EnglishAM: Okay, well, Atlanta.
EnglishAnd that was this collective glory -- that there was, you know, 50 people behind me that had joined in this incredible experience of going to Atlanta.
En dat was, zeg maar, de collectieve glorie -- dat er wel 50 mensen achter me stonden die deelnamen aan die ongelooflijke ervaring van het naar Atlanta gaan.

Synoniemen (Engels) voor "Atlanta":

Atlanta