"Athens" in het Nederlands

EN

"Athens" - vertaling Nederlands

NL
NL
NL

"Atheense" - vertaling Engels

EN

Athens {eigennaam}

volume_up
1. geografie
Athens (ook: Athínai, Athene)
I hope, Mrs Karamanou, that there will be no repetition of this in Athens.
Ik hoop niet, mevrouw Karamanou, dat in Athene weer zoiets dergelijks zal gebeuren.
In 2004, in Athens, North and South Korea paraded in the stadium under one flag.
In 2004 liepen Noord- en Zuid-Korea onder één vlag het stadion van Athene binnen.
The citizens of Athens, for example, are very well aware of this.
De burgers van Athene weten bijvoorbeeld heel goed hoe deze vork in de steel zit.
NL

Atheense {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Atheense (ook: Atheens)

Voorbeeldzinnen voor "Athens" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIn 2004, in Athens, North and South Korea paraded in the stadium under one flag.
In 2004 liepen Noord- en Zuid-Korea onder één vlag het stadion van Athene binnen.
EnglishI hope, Mrs Karamanou, that there will be no repetition of this in Athens.
Ik hoop niet, mevrouw Karamanou, dat in Athene weer zoiets dergelijks zal gebeuren.
EnglishThe citizens of Athens, for example, are very well aware of this.
De burgers van Athene weten bijvoorbeeld heel goed hoe deze vork in de steel zit.
EnglishMr Barroso, we are voting against you and we shall be waiting for you in Athens.
Mijnheer Barroso, wij stemmen tegen u en verwachten u in Athene.
EnglishTowns from Aberdeen to Athens will be cleaner and healthier places to live.
Van Aderden tot Athene zullen de steden schoner en gezonder worden.
English- In Athens in April 2003, all the Heads of State agreed to and endorsed enlargement.
- In april 2003 stemden alle staatshoofden en regeringsleiders in Athene in met de uitbreiding.
EnglishIKEA opened in Athens and two and a half thousand small shops and handicrafts closed.
Ikea heeft in Athene een winkel geopend en 2 500 kleine winkeltjes en bedrijfjes zijn dichtgegaan.
EnglishOther monitoring data show ozone thresholds frequently being exceeded outside the Athens agglomeration.
De geldende grenswaarden voor stikstofdioxide en lood werden niet overschreden.
EnglishAnd I do not know whether it will be necessary to prohibit nocturnal flights in Athens as well.
Of nachtvluchten dan ook in Athene verboden moeten worden weet ik niet.
EnglishYesterday, I came to Strasbourg on Olympic Airways flight 165 from Athens to Frankfurt.
Ik ben gisteren naar Straatsburg gekomen met vlucht 165 Athene - Frankfurt van de Olympic Airways.
EnglishI would ask Athens to say 'no ' to this completely crazy thinking.
Ik verzoek Athene deze volkomen gestoorde logica af te wijzen.
EnglishIn other words, are you taking the democracy of Athens or the oligarchy of Venice as your model?
Anders gezegd, komt uw model overeen met de democratie van Athene of met de oligarchie van Venetië?
EnglishOn 14 August, 121 people died when their aeroplane crashed near Athens.
Op 14 augustus van dit jaar zijn 121 mensen omgekomen toen een vliegtuig in de buurt van Athene neerstortte.
EnglishLet me give an example, which concerns the Olympic Games in Athens in 2004.
Staat u mij toe, mijnheer de Voorzitter, de Olympische Spelen van Athene in het jaar 2004 als voorbeeld te citeren.
EnglishAthens, with the Parthenon, once the most beautiful city in the world, is today an endless concrete jungle.
De eens mooiste stad ter wereld, Athene met de Parthenon, is nu een reusachtige betonwoestijn.
EnglishI am pleased that I, in the Netherlands, am not affected by the noise produced in Milan or Athens.
Ik ben blij dat ik in Nederland geen last heb van het lawaai dat in Milaan of Athene geproduceerd wordt.
EnglishUnfortunately, I was able to experience this myself with my own country during the Athens Games.
Helaas heb ik dat zelf wat betreft mijn eigen land kunnen ervaren tijdens de Olympische Spelen van Athene.
EnglishBut I always sleep very badly in Athens because it simply upsets me so much to hear these stray dogs barking.
Maar ik slaap er altijd zo slecht, omdat ik het geblaf van deze zwerfhonden niet kan aanhoren.
EnglishMr President, the project concerned is part of the new motorway between Athens and Salonika.
Mijnheer de Voorzitter, het project in kwestie maakt deel uit van de nieuwe autoweg van Athene naar Thessaloniki.
EnglishAnyone watching the Olympic Games in Athens understood that in the best possible way.
Degenen die de Olympische Spelen in Athene van dichtbij hebben gevolgd, hebben zich daar goed rekenschap van kunnen geven.

Synoniemen (Engels) voor "Athens":

Athens
Athene