"atheism" in het Nederlands

EN

"atheism" - vertaling Nederlands

NL

"atheïsme" - vertaling Engels

EN
EN

atheism {zelfstandig naamwoord}

volume_up
We also warn against intolerance based on atheism.
Wij waarschuwen ook voor intolerantie die voortvloeit uit atheïsme.
Wat is Atheïsme 2,:,0?
Now, it may sound as though I'm about to preach atheism, and I want to reassure you that that's not what I'm going to do.
Nu, het lijkt misschien dat ik een preek zal gaan houden over atheïsme, en ik wil u verzekeren dat ik dat niet zal doen.
NL

atheïsme {onzijdig}

volume_up
Wij waarschuwen ook voor intolerantie die voortvloeit uit atheïsme.
We also warn against intolerance based on atheism.
Now what is Atheism 2.0?
Nu, het lijkt misschien dat ik een preek zal gaan houden over atheïsme, en ik wil u verzekeren dat ik dat niet zal doen.
Now, it may sound as though I'm about to preach atheism, and I want to reassure you that that's not what I'm going to do.

Voorbeeldzinnen voor "atheism" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe also warn against intolerance based on atheism.
Wij waarschuwen ook voor intolerantie die voortvloeit uit atheïsme.
EnglishNo, what I want to urge upon you -- (Laughter) -- instead what I want to urge upon you is militant atheism.
Nee, waartoe ik u wil aansporen -- (Gelach) -- waartoe ik u in de plaats daarvan wil aansporen is militant atheïsme.
EnglishNow, it may sound as though I'm about to preach atheism, and I want to reassure you that that's not what I'm going to do.
Nu, het lijkt misschien dat ik een preek zal gaan houden over atheïsme, en ik wil u verzekeren dat ik dat niet zal doen.
EnglishCreationists, lacking any coherent scientific argument for their case, fall back on the popular phobia against atheism.
Creationisten hebben geen enkel samenhangend wetenschappelijk bewijs voor hun zaak en vallen terug op de volksangst voor atheïsme.
EnglishNow what is Atheism 2.0?
EnglishAnd what I'd like to inaugurate today is a new way of being an atheist -- if you like, a new version of atheism we could call Atheism 2.0.
Wat ik vandaag zou willen onthullen, is een nieuwe manier om atheïst te zijn -- als je wil, een nieuwe versie van atheïsme die we Atheïsme 2,:,0 kunnen noemen.
EnglishAnd for me, atheism 2.0 is about both, as I say, a respectful and an impious way of going through religions and saying, "What here could we use?"
Voor mij gaat Atheïsme 2,:,0 zoals gezegd over zowel een respectvolle, als een onbeschaamde manier van religies bekijken en zeggen: "Wat kunnen we gebruiken?"
EnglishAnd however we define atheism, it's surely the kind of academic belief that a person is entitled to hold without being vilified as an unpatriotic, unelectable non-citizen.
En hoe we atheïsme ook definiëren, het is zeker het soort van academisch geloof dat iemand mag hebben zonder uitgescholden te worden voor landsverradende, onverkiesbare niet-burger.

Synoniemen (Engels) voor "atheism":

atheism