"ate" in het Nederlands

EN

"ate" - vertaling Nederlands

NL
NL
EN

ate {werkwoord}

volume_up
This little girl was interesting; she ate the inside of the marshmallow.
. ~~~ Ze at de binnenkant van de marshmallow.
I played in the backyard, learned to read, and even ate some of my vegetables.
Ik speelde in de achtertuin, leerde lezen, en at zelfs wat groente.
I ate snails, vultures, rabbits, snakes, and anything that had life.
Ik at slakken, gieren, konijnen, slangen en alles wat leven had.
They ate, and he showed me on a chart, how they ate about 20 percent more feed to feed their livers.
Ze aten, en hij toonde me een grafiek, hoe ze ongeveer 20 procent meer aten om hun levers te voeren.
And that huge load was passing into the people that ate this meat.
Die enorme lading werd doorgegeven aan mensen die dit vlees aten.
Did the people who ate that mastodon meat owe something to the hunters and their families?
Hebben de mensen die dat mastodontenvlees aten iets te danken… aan de jagers en hun families?

Voorbeeldzinnen voor "ate" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishA great percentage of the kids that ate the marshmallow, they were in trouble.
Veel kinderen die de marshmallow opgegeten hadden, zaten in de problemen.
EnglishThis little girl was interesting; she ate the inside of the marshmallow.
Dit kleine meisje was interessant. ~~~ Ze at de binnenkant van de marshmallow.
EnglishBecause the students made puff pastry and that's what the school ate every day.
Omdat de studenten bladerdeeg maakten, en de school dat elke dag at.
EnglishHispanic kids, two out of three ate the marshmallow; one out of three did not.
Latijns-Amerikaanse kinderen: twee op de drie aten de marshmallow op.
EnglishI played in the backyard, learned to read, and even ate some of my vegetables.
Ik speelde in de achtertuin, leerde lezen, en at zelfs wat groente.
EnglishIn fact, we ate so many sweet potatoes I became orange with sweet potato.
In feite aten we zoveel aardappelen, dat ik groen werd van aardappelen.
English" Signore ", believe me...... this is the most delicious thing I ever ate in my life!
signore, gelooft u me...... zoiets lekkers heb ik nog nooit gegeten.
EnglishAs soon as the door closed... two out of three ate the marshmallow.
Vanaf het moment dat de deur gesloten was... ~~~ aten twee op de drie de marshmallow op.
EnglishDid the people who ate that mastodon meat owe something to the hunters and their families?
Hebben de mensen die dat mastodontenvlees aten iets te danken… aan de jagers en hun families?
EnglishI ate snails, vultures, rabbits, snakes, and anything that had life.
Ik at slakken, gieren, konijnen, slangen en alles wat leven had.
EnglishAnd that huge load was passing into the people that ate this meat.
Die enorme lading werd doorgegeven aan mensen die dit vlees aten.
EnglishNo problem of any kind, I ate very well and was very well looked after.
Geen enkel probleem, prima maaltijd, uitstekende bediening.
EnglishDid you know rats that ate genetically engineered corn had developed signs of liver and kidney toxicity?
Wist u dat ratten die genetisch gemanipuleerde mais eten, lever- en nierproblemen krijgen?
EnglishAnd I would like to know what the audience is, and so who of you ever ate insects?
En ik zou graag willen weten welk publiek ik voor me heb. ~~~ Welnu, wie van jullie heeft ooit insecten gegeten?
EnglishAnd this bear swam out to that seal -- 800 lb. bearded seal -- grabbed it, swam back and ate it.
Deze beer zwom naar de zeehond -- een baardrob van 350 kilo -- pakte hem, zwom terug en at hem op.
EnglishCows did not go mad because they ate grass, or even smoked it.
De koe is niet gek geworden van het gras dat hij heeft gegeten.
EnglishLived and ate on the floor, slept and watched TV on the floor.
We aten op de vloer, sliepen op de vloer, keken tv op de vloer.
EnglishAfter all, if all of us ate half as much meat, it would be like half of us were vegetarians.
Want, als we allemaal onze vleesconsumptie halveren, dat is alsof de helft van ons vegetariër zou zijn.
EnglishThey saw their first dentist, they ate their first hamburger, and they had their first kids.
Ze bezochten voor het eerste een tandarts, ze aten hun eerste hamburger, en kregen hun eerste kinderen.
EnglishThey ate, and he showed me on a chart, how they ate about 20 percent more feed to feed their livers.
Ze aten, en hij toonde me een grafiek, hoe ze ongeveer 20 procent meer aten om hun levers te voeren.