"at your service" in het Nederlands

EN

"at your service" - vertaling Nederlands

EN

at your service {bijwoord}

volume_up
at your service
volume_up
tot uw dienst {bw.}

Voorbeeldzinnen voor "at your service" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishChief, the US government would like to thank you for your service and cooperation,
De staat wil u bedanken voor al uw service...... en samenwerking.
EnglishThough your service in this war more than warrants such a gift.
Maar uw diensten in deze oorlog rechtvaardigen dat geschenk ruimschoots.
EnglishIt will be interesting to hear how you envisage your service developing in this direction.
Ik ben benieuwd naar uw visie over de wijze waarop uw dienst zich in die richting zal ontwikkelen.
EnglishThey buy more of your service and they tell more of their friends, which leads to more profit.
Ze kopen meer van je diensten, en ze vertellen het aan hun vrienden, waardoor je meer winst maakt.
EnglishI shall, however, remain at your service, as you know, in the weeks and months to come in order to continue this discussion.
Maar zoals u weet ben ik de komende weken en maanden ten volle bereid deze dialoog voort te zetten.
EnglishI say this for myself, for my ministers and for all those who work in the service of Parliament, and thus in your service.
Ik zeg dit voor mijzelf, ik zeg het voor mijn ministers, ik zeg het voor al diegenen die in dienst zijn van het Parlement en dus van u.
EnglishFor the rest, as President, I am at your service at the moment and I, together with yourself, need to apply the Rules of Procedure to the best of my ability.
Voor het overige ben ik als Voorzitter uw dienaar op dit ogenblik en dien ik het Reglement naar eer en geweten samen met u toe te passen.
EnglishAll that remains for us to do this morning is to apply the Rules of Procedure in an honest and transparent way and, as such, I am at your service and at the service of the Rules of Procedure.
Vanochtend rest ons niets anders dan eerlijk en open het Reglement van orde toe te passen en als zodanig ben ik uw dienaar en de dienaar van het Reglement.

Vergelijkbare vertalingen voor "at your service" in Nederlands

your voornaamwoord
service zelfstandig naamwoord
at voorzetsel