"at times" in het Nederlands

EN

"at times" - vertaling Nederlands

NL
EN

at times {bijwoord}

volume_up
Sometimes, those connections were made willingly and, at other times, unwillingly.
Soms zijn die banden uit vrije wil aangeknoopt, soms is dat tegen hun wil gebeurd.
She's what I know today to be mentally ill, higher-functioning at times than others.
Ze is wat ik vandaag ken als geestesziek, functioneert soms goed, soms minder.
At times, it seems to be wider at the back than the front, and then it shifts.
Soms lijkt het aan de achterkant breder dan aan de voorkant, en dan verschuift het.

Voorbeeldzinnen voor "at times" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI can testify to that myself, having been at various times to the Canary Islands.
Ik kan daar persoonlijk voor instaan, aangezien ik er diverse malen ben geweest.
EnglishWe have a wonderful atrium, which is at other times the venue for celebrations.
Wij hebben een prachtige binnenruimte, waar anders altijd feesten worden gegeven.
EnglishOne very common reaction I've heard about 20 times is, "But it was investigated.
Een reactie die ik al meer dan 20 keer heb gehoord is: "Maar het is al onderzocht.
EnglishAnd it ends up that you'd do swapping less times than you stop at a gas station.
En het blijkt dat je minder vaak zou verwisselen dan je nu stopt om te tanken.
EnglishThe issue of information has been raised several times, particularly by Mr Peijs.
In verschillende spreekbeurten is gewag gemaakt van de informatieproblematiek.
EnglishThese principles have certainly guided the work of the Commission at all times.
De Commissie heeft zich daar bij haar werkzaamheden voortdurend door laten leiden.
EnglishMr President, today is an historic day, as has already been said many times.
Voorzitter, het is vandaag, en het is al vele keren gezegd, een historische dag.
EnglishThe first point concerns the age-old evil of sexual violence at times of war.
Het eerste punt betreft het eeuwenoud kwaad van seksueel geweld in oorlogstijd.
EnglishOne of the major political aspects of the dossier concerns travelling times.
Een van de belangrijkste politieke aspecten van het dossier betreft de reistijd.
EnglishAnd when you speak as much as I do, three or four times a day, you get rusty.
En als je zo vaak spreekt als ik, drie of vier keer per dag, dan ga je achteruit.
EnglishThat's five cents each, and times 3,000 cars per day, that's $51,000 per year.
Dat is telkens 5 cent, en 3.000 auto's per dag, dat is 51.000 dollar per jaar.
EnglishHospitals use two and a half times the amount of energy as office buildings.
Ziekenhuizen gebruiken twee en een half keer zoveel energie als kantoorgebouwen.
EnglishWhen we slow it down 50 times we see how the leg is hitting that simulated debris.
Wanneer we 50 keer vertragen, zien we hoe de poot dat gesimuleerde puin raakt.
EnglishSometimes, those connections were made willingly and, at other times, unwillingly.
Soms zijn die banden uit vrije wil aangeknoopt, soms is dat tegen hun wil gebeurd.
EnglishIn the text adopted today the abolition of drift nets is mentioned several times.
In de aangenomen tekst is herhaaldelijk sprake van een verbod op drijfnetten.
EnglishI would ask the Commission to keep us informed of what they are doing at all times.
Ik verzoek de Commissie ons voortdurend op de hoogte te houden van wat ze doet.
EnglishI am glad that the EU has been the biggest donor to North Korea in recent times.
Ik ben blij dat de EU sinds enige tijd de grootste donor van Noord-Korea is.
EnglishThe Chairman will therefore have to strictly monitor adherence to speaking times.
De Voorzitter zal daarom strikt toezien op de eerbiediging van de spreektijd.
EnglishWe do not know the maximum exposure levels or the likely exposure times involved.
We weten niet hoelang en in welke mate iemand eraan mag worden blootgesteld.
EnglishIn recent times a number of people have died as a result of abuse in Turkish prisons.
Onlangs zijn er weer verschillende mensen doodgemarteld in Turkse gevangenissen.

Synoniemen (Engels) voor "at times":

at times

Vergelijkbare vertalingen voor "at times" in Nederlands

times zelfstandig naamwoord
Dutch
at voorzetsel