"at this juncture" in het Nederlands

EN

"at this juncture" - vertaling Nederlands

EN

at this juncture [voorbeeld]

volume_up
at this juncture (ook: currently)
The Commission is therefore not in a position at this juncture to accept Amendment 46.
De Commissie is derhalve momenteel nog niet in staat om amendement 46 te aanvaarden.

Voorbeeldzinnen voor "at this juncture" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSuffice it to say at this juncture that I very much welcome both these reports.
Sta mij echter toe hier op te merken dat ik met beide verslagen erg blij ben.
EnglishIreland holds the presidency of the European Union at a critical juncture in history.
Ierland is voorzitter van de Europese Unie op een keerpunt in de geschiedenis.
EnglishThe Commission is therefore not in a position at this juncture to accept Amendment 46.
De Commissie is derhalve momenteel nog niet in staat om amendement 46 te aanvaarden.
EnglishSo clearly there will be a national as well as a European locus at that juncture.
Op dat moment is er dus zowel een nationale als een Europese component.
EnglishUnfortunately, the hope that we expressed at that juncture is still just hope today.
De hoop die wij toen uitspraken, is helaas nog steeds niet meer dan hoop.
EnglishAt this juncture, this is envisaged in Austria, Germany, Luxembourg and the Netherlands.
Op dit moment is men dit van plan in Oostenrijk, Duitsland, Luxemburg en Nederland.
EnglishI am asking for these pragmatic steps to be implemented at the earliest possible juncture.
Ik wil dat die praktische stappen nu zo spoedig mogelijk daadwerkelijk gezet worden.
EnglishIt is not my fault that we have violated the Rules of Procedure at this juncture!
Het is mijn schuld niet, beste collega, als wij op dit moment het Reglement hebben overtreden.
EnglishI regret that it is only in French and English at this juncture.
Het spijt me dat het op dit moment alleen in het Frans en Engels beschikbaar is.
EnglishI believe it is up to the legislature to establish the rules at this juncture.
Ik geloof dat het nu aan de wetgever is om regels vast te leggen.
EnglishI shall summarise at this juncture in response to the precise points that Mr Hyland raised.
Vooralsnog zal ik de vragen die de heer Hyland heeft gesteld samenvattend beantwoorden.
EnglishMany people will find it very difficult to give a vote of confidence at this juncture.
Velen zullen er moeite mee hebben u van tevoren al krediet te geven.
EnglishThe justification at this juncture for pursuing that course is not evident.
Op dit ogenblik hebben wij echter geen enkele grond om dat te doen.
EnglishPrime Minister, this presidency comes at a critical juncture.
Mijnheer de eerste minister, uw optreden valt in een bijzonder delicate periode.
EnglishI am not looking here for a promise which you cannot give us at this juncture.
U kunt dat hier niet beloven en ik verwacht dat dan ook niet.
EnglishMr President, we live at a vital juncture of European and international affairs.
Mijnheer de Voorzitter, wij bevinden ons op een belangrijk snijpunt van Europese en internationale zaken.
EnglishI should like to take the liberty of making a fourth remark at this juncture.
Ik veroorloof mij vanaf deze plek nog een vierde argument.
EnglishAt some juncture more attention will have to be paid to this matter than at present.
Dit is een kwestie die we eens met veel meer ernst zullen moeten gaan behandelen dan nu het geval is.
EnglishI do not therefore see any reason to re-open this issue at this juncture.
Ik zie derhalve geen reden om deze kwestie nu te behandelen.
EnglishOur Rules of Procedure do not admit any points of order at this juncture.
Ons Reglement voorziet echter in geen enkele motie van orde.

Vergelijkbare vertalingen voor "at this juncture" in Nederlands

juncture zelfstandig naamwoord
this voornaamwoord
at voorzetsel