"at the upper end" in het Nederlands

EN

"at the upper end" - vertaling Nederlands

EN

at the upper end {bijwoord}

volume_up
at the upper end (ook: at the top)

Voorbeeldzinnen voor "at the upper end" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAt the upper end of the Gulf of Finland another oil harbour is already being built which constitutes a threat to the safety of the entire sea.
In een uithoek van de Finse Golf wordt nu al de tweede oliehaven gebouwd, wat een gevaar betekent voor de veiligheid van de hele zee.
EnglishBut as the author of the Irish presidency report, Mr Noel Dorr said, this report is aimed at the upper end of realism and, I believe, is an ambitious one.
Maar zoals de opsteller van het verslag van het Ierse voorzitterschap, de heer Noel Dorr, gezegd heeft, is dit verslag uitermate realistisch en ik vind het een ambitieus verslag.