"at the top" in het Nederlands

EN

"at the top" - vertaling Nederlands

EN

at the top {bijwoord}

volume_up
And you can see on the top that cancers which are bad show insertions or deletions.
Je ziet bovenaan dat slechte kankers inlassingen of weglatingen vertonen.
Sustainable development is at the very top of the international agenda.
De duurzame ontwikkeling staat bovenaan op de internationale agenda.
Of course, every organization would love to be on the top of such a list.
Natuurlijk wil iedere organisatie graag bovenaan zo'n lijst staan.
at the top
And if you look at the top left, you see a little teeny dark dot.
Als je links bovenin kijkt zie je een piepklein donker puntje.
You'll notice they all lived, the ones on the top line -- that's a 100 percent survival rate.
Het zal je opvallen dat ze allemaal leven, daar bovenin. ~~~ Dat is 100 procent overlevenden.

Voorbeeldzinnen voor "at the top" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThat is why full employment actually needs to be right at the top of the agenda.
Daarom moet de volledige werkgelegenheid inderdaad bovenaan op onze agenda staan.
EnglishAs you can see at the top here, they share an up-sweep, like "woop, woop, woop."
Zoals je hier bovenaan kan zien, delen ze een oplopende toon: "woep, woep, woep".
EnglishThere are many, in fact, who say that this matter should be given top priority.
Vaak wordt zelfs voorgesteld om aan dit punt de hoogste prioriteit toe te kennen.
EnglishSo I wrote at the top of the manila folder, and I started looking at the data.
Dat schreef ik bovenaan de documentenmap en ik begon mijn gegevens te bestuderen.
EnglishAnd they calculated for the top 3,000 corporations, what are the externalities?
Zij hebben berekend voor de 3.000 grootste bedrijven wat de milieukosten zijn.
EnglishIn football, a good team with a bad coach would never reach the top of the league.
In het voetbal kan een goede ploeg met een slechte trainer nooit de top bereiken.
EnglishOn top of that, we are forging ever closer relations with other parts of Asia.
Daar komt nog bij dat wij steeds nauwere banden smeden met andere delen van Azië.
EnglishFor many, Europe is too top heavy, too complicated, too unfathomable, too cold.
Europa is voor velen te rationeel, te ingewikkeld, te ondoorzichtig, te koud.
EnglishWe surveyed the top-20 Nielsen shows every year for 50 years -- a thousand shows.
We beschouwden shows uit de Nielsen top-20 elk jaar, 50 jaar lang -- duizend shows.
EnglishThe case is being given top priority and will be resolved as soon as possible.
De zaak geniet de hoogste prioriteit en zal zo spoedig mogelijk worden afgehandeld.
EnglishThe top picture is a group of Moonies that have been blessed by their messiah.
De bovenste foto is van een groep Moonies die door hun Messias gezegend zijn.
EnglishNow, that would be, if you will, the top green track, which doesn't mean too much.
Dat zou als het ware de bovenste, groene route zijn, met een summiere beschrijving.
EnglishWe got an inside look at the gang, from the very bottom up to the very top.
We hebben een kijkje kunnen nemen in de bende, van de laagste ranken tot de top.
EnglishThe question arises of whether the top notch on this yardstick will ever be reached.
Het is de vraag of de bovenste markering van deze meetlat ooit zal worden bereikt.
English(Laughter) CA: And they were probably pleased to see you on top of the Time poll.
(Gelach) CA: En ze waren allicht ook blij je bovenaan de Time Poll te zien.
EnglishYou feel like you're on top of your game and you can do anything you want.
Je voelt je alsof je alles onder controle hebt en je kunt doen wat je maar wilt.
EnglishWhen you're in it, you're like a rat in a maze; you can't even see over the top.
Als je erin bent, zit je als een rat in de val; je kunt zelfs niet over de top kijken.
EnglishLike in every other country where this has been done, jobs is the top issue.
Zoals in alle andere landen waar dit gedaan is, vindt men banen het belangrijkste.
EnglishTop priority continues to be the need to protect and to care for the refugees.
Daarbij hoort eerbiediging van, en begrip voor, de behoeften van buurlanden.
EnglishSome countries go over the top but some are not doing anything in this area.
Sommige landen overdrijven het, maar andere doen helemaal niets op dit gebied.

Vergelijkbare vertalingen voor "at the top" in Nederlands

the lidwoord
top zelfstandig naamwoord
top bijvoeglijk naamwoord
at voorzetsel