"at the start of" in het Nederlands

EN

"at the start of" - vertaling Nederlands

EN

at the start of [voorbeeld]

volume_up
at the start of
volume_up
aan het begn van [vb.]

Voorbeeldzinnen voor "at the start of" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI would like to start by briefly considering the evaluation of the 1996 reform.
Ik zal eerst kort aandacht besteden aan de evaluatie van de hervorming van 1996.
EnglishThis is an opportunity for us to make a fresh start on tourism at European level.
We hebben nu de kans om het toerisme een nieuw elan te geven op Europees niveau.
EnglishLet that be a start to a strengthening of the Nordic dimension within the Union.
Hopelijk is dit het begin van een versterkte invloed van de Unie in Noord-Europa.
EnglishNow you can start the clock, because I am going to talk about the matter in hand.
Ik kom nu tot het onderwerp van dit debat, en dus kunt u de klok nu laten lopen.
EnglishBut you don't get to start on step three, until you take step one first: I can.
Maar je komt pas toe aan stap drie, na het nemen van de eerste stap: Ik kan dit.
EnglishSo let me start by talking about crack cocaine, and how it transformed the gang.
Ik zal beginnen met het vertellen over crack-cocaïne en hoe het bendes veranderde.
EnglishHowever, before we start, Mr Smith has asked for the floor on a point of order.
Maar voordat we beginnen, vraagt de heer Smith het woord voor een motie van orde.
EnglishFor a start, they must incorporate an amendment to Article 6 of the EU Treaty.
Om te beginnen moeten zij een verwijzing in artikel 6 van het EU-Verdrag opnemen.
EnglishOn the last point, all that needs to be said is that we have to start somewhere.
Wat dit laatste betreft, kunnen we argumenteren dat we toch ergens moeten beginnen.
EnglishThis whale could have been born around the start of the Industrial Revolution.
Deze walvis zou geboren kunnen zijn aan het begin van de industriële revolutie.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, allow me to make it quite clear from the start.
Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, laat mij van in het begin duidelijk zijn.
EnglishWith what is now proposed, we have no idea when that debate is going to start.
Met wat nu wordt voorgesteld hebben wij geen idee wanneer het debat zal aanvangen.
EnglishAnd I think when you synthesize this research, you start with three key insights.
Ik denk dat wanneer je dit onderzoek samenvoegt, je begint met drie basisinzichten.
EnglishWe have to start putting electricity on the grid in this very complex technology.
We moeten elektriciteit leveren aan het netwerk via deze heel complexe technologie.
EnglishThe meeting will start with a speech by the President of the European Parliament.
De top begint met een toespraak van de Voorzitter van het Europees Parlement.
EnglishI believe there are a number of solutions which can start to be applied here.
Ik denk dat er een aantal oplossingen is waarmee hier begonnen zou kunnen worden.
EnglishAccording to this decision accession negotiations are to start in April 1998.
Volgens dit besluit moeten de onderhandelingen met Cyprus in april 1998 beginnen.
EnglishHowever, I think you ought to make it again before the start of the votes tomorrow.
Desalniettemin ben ik van mening dat u dit morgen voor de stemming moet herhalen.
EnglishWhatever happens, the votes should start earlier, by which I mean at 11 a. m.
We moeten in ieder geval eerder beginnen met de stemmingen, oftewel om 11.00 uur.
EnglishMr President, I would like to start by thanking the rapporteur for her work.
Mijnheer de Voorzitter, ik dank in de eerste plaats de rapporteur voor haar werk.