"at the right time" in het Nederlands

EN

"at the right time" - vertaling Nederlands

EN

at the right time {bijwoord}

volume_up
at the right time (ook: betimes, in due time, in time)
The Commission's proposal has come at exactly the right time.
Het voorstel van de Commissie, mevrouw de commissaris, komt precies op tijd.
Unfortunately, as I have said on several occasions, they were not supported at the right time.
Helaas - ik heb dat al een paar keer gezegd - is dat niet op tijd gebeurd.
That is why Jo Leinen's initiative was the right initiative at the right time.
Daarom is het initiatief van collega Jo Leinen niet alleen erg juist maar ook juist op tijd.
at the right time (ook: betimes, early, in due time, in time)
So we have done everything necessary at the right time.
Wij hebben dus tijdig al het nodige gedaan.
Even if the original determinations begin at the right time, the necessary subsequent surveys stretch out, so that the limitation period applies.
Zelfs als het onderzoek tijdig wordt aangevat, slepen de onontbeerlijke controles vaak zo lang aan dat de zaak verjaart.
We need to ensure that employees are informed and consulted at the right time, when they can still influence decisions.
We moeten ervoor zorgen dat werknemers tijdig worden geïnformeerd en geraadpleegd, dus op een tijdstip waarop zij nog invloed kunnen uitoefenen op een besluit.
at the right time (ook: in time)

Voorbeeldzinnen voor "at the right time" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIn this respect, it is the right time to be talking about the GROTIUS programme.
Wat dat betreft, is dit het juiste tijstip om het GROTIUS-programma te bespreken.
EnglishI am sometimes asked if this was really the right time to submit this proposal.
Er wordt mij soms gevraagd of dit wel het juiste moment is om dit voorstel te doen.
EnglishMr Santini, this is not the right time for you to be making this speech.
Mijnheer Santini, u houdt nu een betoog, wat in dit geval niet toelaatbaar is.
EnglishWe would argue that now is the right time and that decision should not be delayed.
Wij vinden dat dit beter nu kan gebeuren en dat van verder uitstel geen sprake mag zijn.
EnglishThis report is an extremely useful reminder, which comes at just the right time.
Dit verslag bevat een zeer nuttige waarschuwing en komt als geroepen.
EnglishOn behalf of my group I would like to say that you were the right man at the right time.
Namens onze fractie wil ik zeggen: u bent de juiste man op het juiste moment geweest.
EnglishTo win, all you have to do is show up at the right place at the right time.
Om te winnen hoef je alleen maar op de juiste plaats op de juiste tijd aanwezig te zijn.
EnglishThe report we are considering today therefore comes at the right time.
Het verslag dat wij vandaag behandelen komt dus precies op het juiste moment.
EnglishAny discussion on the reform of the CAP will take place at the right time.
Iedere discussie over de hervormingen van het GLB zal op het juiste moment plaatsvinden.
EnglishThat is why Jo Leinen's initiative was the right initiative at the right time.
Daarom is het initiatief van collega Jo Leinen niet alleen erg juist maar ook juist op tijd.
EnglishHalf the challenge is to get access, is to be in the right place at the right time.
De helft van de uitdaging is toegang krijgen, op het juiste moment op de juiste plaats zijn.
EnglishWe therefore say that this is not the right time to grant Turkey this status.
Daarom vinden wij dat het nu niet het juiste tijdstip is om Turkije deze status te verlenen.
EnglishSome people have wondered whether this is the right time to pursue these negotiations.
Sommigen hebben zich afgevraagd of het wenselijk is die onderhandelingen voort te zetten.
EnglishThat is why this is the right time for me to adopt this compromise.
Daarom is dit voor mij het juiste moment om met dit compromis in te stemmen.
EnglishBut it has been worth it, because we have achieved the right goal at the right time.
Maar het was de moeite waard, want we hebben op het juiste tijdstip de bestemde plek bereikt.
EnglishMadam President, we are holding this debate at exactly the right time.
Mevrouw de Voorzitter, dit debat is qua tijdstip bijzonder goed gepland.
EnglishIn view of this, Commissioner Monti's initiative has come at just the right time.
Het initiatief van commissaris Monti komt dan ook goed van pas.
EnglishWe feel that this is not the right time to hold this debate.
Wij zijn van mening dat het niet het geschikte moment is om dit debat te houden.
EnglishUnfortunately, as I have said on several occasions, they were not supported at the right time.
Helaas - ik heb dat al een paar keer gezegd - is dat niet op tijd gebeurd.
EnglishTaking the right measures at the right time helps save on future spending.
Nu juiste maatregelen nemen, helpt toekomstige uitgaven besparen.