"at the outset" in het Nederlands

EN

"at the outset" - vertaling Nederlands

EN

at the outset {bijwoord}

volume_up
The objective of striking a balance, which was so difficult to attain at the outset, has been achieved.
De doelstelling om tot een evenwicht te komen, hoe moeilijk dat aanvankelijk ook was, is bereikt.
I do not claim that things are perfect, but they are far better than they were at the outset.
Ik wil niet zeggen dat het nu allemaal perfect verloopt, maar het gaat al veel beter dan aanvankelijk het geval was.
At the very outset, Mr Glante put forward some forty amendments, which formed the basis for excellent discussions.
De rapporteur heeft aanvankelijk circa 40 amendementen ingediend die de basis vormden voor een constructieve discussie.
But, from the outset, it was obvious that there was something horribly wrong with it.
Maar van in het begin was het duidelijk dat daar iets vreselijk mis mee was.
What you said at the outset about privatisation, though, is not something that this House should accept without demur.
Wat u echter in het begin over privatisering hebt gezegd, commissaris, hoeven wij hier niet zomaar voor lief te nemen.
As I said at the outset, this year began with the people of Croatia and their new democratic government lighting a candle.
Zoals ik in het begin al zei, begonnen het Kroatische volk en zijn nieuwe democratische regering dit jaar positief.

Voorbeeldzinnen voor "at the outset" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI regret that the Commission, from the outset, has chosen the political box option.
Helaas heeft de Commissie de Irish Box van begin af aan wel als zodanig behandeld.
EnglishNow, at the outset, I want to be very clear that this speech comes with no judgments.
Ik wil van bij het begin duidelijk stellen dat deze toespraak geen oordeel velt.
EnglishThe partnership principle must be applied from the outset and as widely as possible.
Het partnerschapsbeginsel moet vanaf het begin zo ruim mogelijk worden toegepast.
EnglishIt should not be assumed from the outset that we must use flexibility instruments.
Het gebruik van flexibiliteitsinstrumenten mag niet het uitgangspunt vormen.
EnglishWe must stop attributing all their problems to discrimination from the outset.
We moeten ophouden al hun problemen bij voorbaat toe te schrijven aan discriminatie.
EnglishBut we should not render the European Authority powerless right from the outset.
Maar we moeten de Europese Autoriteit niet bij voorbaat vleugellam maken.
EnglishIncidentally, I might add that I expressed my own misgivings about this from the outset.
Daarbij wil ik opmerken dat ik hierover van meet af aan mijn twijfels heb geuit.
EnglishPutting our money on the economy from the outset would have been the right approach.
Van meet af aan voor de economie kiezen, dat zou de juiste weg zijn geweest.
EnglishOr have they been applied correctly and were they incorrect from the outset?
Of zijn ze juist toegepast en zijn ze van het begin af aan verkeerd geweest?
EnglishI would say from the outset that I am opposed to both these extreme approaches.
Ik wil van meet af aan duidelijk maken dat ik tegen beide extreme benaderingswijzen ben.
EnglishBut, from the outset, it was obvious that there was something horribly wrong with it.
Maar van in het begin was het duidelijk dat daar iets vreselijk mis mee was.
EnglishFrom the outset I have supported the Maastricht Treaty and called for more.
Ik heb van meet af aan het Verdrag van Maastricht gesteund met de leus " ja, méér "!
EnglishIt would perhaps be wiser to line up on the side of common sense from the outset.
Het is wellicht beter onmiddellijk voor het gezond verstand te kiezen.
EnglishSo these opportunities should not be rejected from the outset but should be exploited.
We moeten zulke mogelijkheden niet bij voorbaat verwerpen, maar er gebruik van maken.
EnglishI know that they have both worked hard on this topic from the outset.
Ik weet van beiden dat zij van meet af aan hard hebben gewerkt aan dit onderwerp.
EnglishIn that case the Convention would certainly have been doomed to failure from the outset.
Dan was het verdrag namelijk al bij voorbaat tot mislukken gedoemd geweest.
EnglishAs I said at the outset, Parliament expects to be fully involved in discussions.
Zoals ik aan het begin al zei, verwacht het Parlement betrokken te worden bij de besprekingen.
EnglishIt must be said at the outset that this is not just a specific British problem.
In de eerste plaats dient gezegd te worden dat het niet om een specifiek Brits probleem gaat.
EnglishLet it be emphasised from the outset that this proposal by the Commission is a good one.
Wij hebben getracht om dit voorstel middels onze amendementen nog verder te verbeteren.
EnglishLet me say at the outset that all participants are agreed on the aim.
Allereerst wil ik vaststellen dat alle betrokkenen hetzelfde doel nastreven.

Vergelijkbare vertalingen voor "at the outset" in Nederlands

outset zelfstandig naamwoord
Dutch
the lidwoord
at voorzetsel