"at the office" in het Nederlands

EN

"at the office" - vertaling Nederlands

EN

at the office [voorbeeld]

volume_up
at the office
They don't have to be in the office at a certain time, or any time.
Ze moeten niet op een bepaald moment op kantoor zijn, ze moeten er helemaal niet zijn.
When's the last time you had three hours to yourself at the office?
Wanneer was de laatste keer dat u drie uur voor uzelf had op kantoor?
So what are these interruptions that happen at the office that don't happen at other places?
Maar wat zijn die verstoringen die gebeuren op kantoor die niet op andere plaatsen gebeuren?

Voorbeeldzinnen voor "at the office" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishDuring my term of office, the Court of Auditors has never rejected our accounts.
Zolang ik in functie ben, heeft de Rekenkamer onze rekeningen nooit verworpen.
EnglishAs an integrated public company the post office also creates many stable jobs.
De post, een geïntegreerd staatsbedrijf, levert een groot aantal vaste banen op.
EnglishI am glad that the President-in-Office of the Council has made this a key issue.
Ik juich het toe dat de Raadsvoorzitter hier een groot punt van heeft gemaakt.
EnglishWe support the idea of a European Prosecution Office and its being independent.
Wat betreft die Europese aanklager, de onafhankelijkheid daarvan, die steunen we.
EnglishMr President-in-Office of the Council, allow me to hide my amazement at your reply.
Mijnheer de Raadsvoorzitter, sta mij toe niet verbaasd te zijn over uw antwoord.
EnglishAs President-in-Office, I definitely have no authority to answer the question.
Als voorzitter van de Raad ben ik geenszins bevoegd om te antwoorden op de vraag.
EnglishI suggest that you take up that matter with the President-in-Office of the Council.
Ik stel voor dat u die kwestie voorlegt aan de fungerend voorzitter van de Raad.
EnglishI wish to thank the President-in-Office for his reply and for the information.
Ik wil de fungerend voorzitter bedanken voor zijn antwoord en voor de informatie.
EnglishThe Commission-in-office must handle the budget - it has no choice but to do so.
De zittende Commissie moet een begroting opstellen, een andere keus heeft zij niet.
EnglishI hope these messages will have been received carefully by the President-in-Office.
Ik hoop dat deze boodschap duidelijk is overgekomen bij de fungerend voorzitter.
EnglishA number of questions have in fact already been put to the President-in-Office.
In feite zijn er al een paar vragen aan mevrouw de voorzitter van de Raad gesteld.
English'It will ', says the famous Oracle in reply, 'but not during my term in office '.
" Jazeker ", antwoordt het fameuze orakel, " alleen niet tijdens mijn ambtstijd ".
EnglishThe President-in-Office has heard that from the Members here this afternoon.
De fungerend voorzitter heeft dat hier vanmiddag van de afgevaardigden vernomen.
EnglishAnd that explains why that NASA manager was actually in my office to begin with.
Dat verklaart waarom die NASA-manager uiteindelijk in mijn kantoor belandde.
EnglishHospitals use two and a half times the amount of energy as office buildings.
Ziekenhuizen gebruiken twee en een half keer zoveel energie als kantoorgebouwen.
EnglishMr President, I should like to thank the President-in-Office for his response.
Mijnheer de Voorzitter, ik wil de fungerend voorzitter bedanken voor zijn reactie.
EnglishAfter the vote, when I returned to my office I found a fax from my Coventry office.
Toen ik terugkeerde naar mijn werkplek vond ik een fax van het Coventry bureau.
EnglishMadam President-in-Office, I very much welcome the publication of this report.
Fungerend voorzitter, ik ben bijzonder blij met de publicatie van dit verslag.
EnglishI should like to welcome Mrs Ferrero-Waldner, President-in-Office of the Council.
Ik heet mevrouw Ferrero-Waldner, die hier namens de Raad aanwezig is, welkom.
EnglishIn actual fact, the extension of Mugabe's term of office is a bitter reality.
De verlenging van de ambtstermijn van Mugabe is daarentegen bittere werkelijkheid.

Vergelijkbare vertalingen voor "at the office" in Nederlands

the lidwoord
office zelfstandig naamwoord
at voorzetsel