"at the helm" in het Nederlands

EN

"at the helm" - vertaling Nederlands

EN

at the helm {bijwoord}

volume_up
at the helm
In such a situation we need to hold to our course with a strong and independent Commission at the helm.
Daarom moeten wij op koers blijven met een sterke en onafhankelijke Commissie aan het roer.
At the helm of the Union, the UK is uniquely well positioned to deliver a powerful moral punch.
Nu het Verenigd Koninkrijk aan het roer van de Europese Unie staat, is het land in een unieke positie om voor een krachtig moreel élan te zorgen.

Voorbeeldzinnen voor "at the helm" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe horn of Helm Hammerhand...... shall sound in the Deep...... one last time.
De hoorn van Helm Hammerhand zal in de Diepte klinken...... nog één laatste keer.
EnglishIt is unclear which country will in time be at the helm in that region.
Het is onduidelijk wie op termijn de leiding in de regio zal nemen.
EnglishLet us not forget that the party in power took the country’ s helm illicitly.
En laten we niet vergeten dat de partij die het land regeert op illegale wijze aan de macht is gekomen.
EnglishIn such a situation we need to hold to our course with a strong and independent Commission at the helm.
Daarom moeten wij op koers blijven met een sterke en onafhankelijke Commissie aan het roer.
EnglishPrime Minister, you take the helm of a craft lacking direction, wallowing in heavy seas.
Mijnheer de premier, u neemt het roer over van een zwalkend schip dat uit koers is geraakt op een zware zee.
EnglishYou will accompany these fine men to the helm and provide us...... with the bearing to Isla de Muerta.
Je volgt deze heren naar de kapiteinshut en vertel hen over de...... de weg naar Isla de Muerto!
EnglishIf the wall is breached, Helm's Deep will fall.
Als er een bres in de muur is, zal Helmsdiepte vallen.
EnglishFrom the outset the intention was for the bank to be located in Germany with a Frenchman at the helm.
Vanaf het begin was de opzet dat de bank in Duitsland gevestigd zou worden en een Fransman als hoogste baas zou krijgen.
EnglishAt the helm you should not spin the wheel widely from side-to-side, but adjust the course with small, but well-measured turns.
Je moet het roer niet voortdurend omgooien, maar de koers met kleine, uitgemeten correcties bijstellen.
EnglishThéoden's people have fled to Helm's Deep.
EnglishIt occurred to me that it is a dangerous and also very difficult job to be at the helm of governments in Europe too!
Toen ik mezelf die vraag stelde, dacht ik: het is ook gevaarlijk en heel moeilijk om de regeringen in Europa te besturen!
EnglishAt the helm of the Union, the UK is uniquely well positioned to deliver a powerful moral punch.
Nu het Verenigd Koninkrijk aan het roer van de Europese Unie staat, is het land in een unieke positie om voor een krachtig moreel élan te zorgen.
EnglishNow that the US no longer forms part of this Committee, the European Union should take over the helm more than ever before.
Nu de VS niet langer deel uitmaken van deze commissie moet de Europese Unie meer dan ooit een voortrekkersrol vervullen.
EnglishNow that Mr Solana will also be taking over the helm of the Western European Union, he will undoubtedly have a complex task ahead of him.
De heer Solana zal, nu hij ook de West-Europese Unie gaat leiden, zeker een fors programma voor zich zien.
EnglishOn 27 July 2003 a tanker, the, with a local pilot at the helm, ran aground at the entrance to the port of Karachi.
Op 27 juli 2003 is de tanker, die werd bestuurd door een lokale loods, voor de ingang van de haven van Karachi aan de grond gelopen.
EnglishThe battle for Helm's Deep is over.
EnglishI would like to thank Mr Barnier for mentioning my name, and I wish him every success at the helm of the French Foreign Ministry.
Ik waardeer het dat hij mij genoemd heeft, en ik wens hem succes als minister van Buitenlandse Zaken van de Franse Republiek.
EnglishI think you will agree that his years at the helm of the Committee on Budgets will not be forgotten.
Ik denk dat u het met mij eens zult zijn als ik zeg dat de jaren waarin hij aan het roer stond van de Begrotingscommissie niet licht vergeten zullen worden.
EnglishHelm 's Deep has one weakness.
EnglishThere it is, Helm's Deep.

Vergelijkbare vertalingen voor "at the helm" in Nederlands

helm zelfstandig naamwoord
the lidwoord
at voorzetsel