"at the drop of a hat" in het Nederlands

EN

"at the drop of a hat" - vertaling Nederlands

EN

at the drop of a hat {bijwoord} [idioom]

volume_up
at the drop of a hat
volume_up
bij het minste of geringste {bw.} [idi.]

Voorbeeldzinnen voor "at the drop of a hat" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe European Council's endorsement is very good news: programmes, action plans and consensus are all very well but they will not just produce investment at the drop of a hat.
Programma´s, actieplannen en consensus zijn onontbeerlijk maar resulteren niet automatisch in investeringen.
EnglishI am opposed to European Community officials being accused of criminal acts at the drop of a hat: whistle-blowing is a method that has no place in the third millennium.
Ik ben er tegen dat men zo gemakkelijk en eenvoudig ambtenaren van de Europese Gemeenschap kan beschuldigen van strafbare feiten: verklikkerij hoort niet thuis in het derde millennium.
EnglishEven if UN troops move in at the weekend, perhaps without the co-operation of the Indonesian army and the national authorities, we will not be able to bring about peace at the drop of a hat.
Ook indien dit weekend VN-troepen op Oost-Timor aankomen, zal zonder de medewerking van het Indonesisch leger en de overheidsdiensten de vrede nog lang op zich laten wachten.