"at that time" in het Nederlands

EN

"at that time" - vertaling Nederlands

EN

at that time {bijwoord}

volume_up
at that time

Voorbeeldzinnen voor "at that time" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThey provide a framework to deal with differences which exist from time to time.
Ze bieden een kader om de meningsverschillen die af en toe bestaan op te lossen.
EnglishThis report is one of the most interesting documents I have read for a long time.
Dit verslag is een van de meest interessante documenten die ik ooit gelezen heb.
EnglishWhat shall we say to our citizens during the European elections in a year's time?
Wat zullen wij over een jaar tijdens de Europese verkiezingen de burgers zeggen?
EnglishIn this respect, it is the right time to be talking about the GROTIUS programme.
Wat dat betreft, is dit het juiste tijstip om het GROTIUS-programma te bespreken.
EnglishAt 5 p. m. it is locked and nobody can enter or leave the city after that time.
Ze grendelen het af na vijf uur 's middags en dan kan niemand er meer in of uit.
EnglishThat means any signal we detect would have started its journey a long time ago.
Dat betekent dat als we een signaal bespeuren, het lang geleden zijn reis begon.
EnglishSimilarly, infrastructure -- for a long time, infrastructure was not a priority.
Infrastructuur is vergelijkbaar -- lange tijd was infrastructuur geen prioriteit.
EnglishThis is the first time that we are applying the new Lisbon system of governance.
Dit is de eerste keer dat we het nieuwe bestuurssysteem van Lissabon toepassen.
EnglishThis is the third time I have been involved in a revision of the Treaty of Rome.
Dit is de derde keer dat ik aan een herziening van het Verdrag van Rome deelneem.
EnglishThe measures and proposals presented should have come about a very long time ago.
De gepresenteerde maatregelen en voorstellen hadden al veel eerder moeten komen.
EnglishOur citizens have higher expectations than that, and we do not have much time.
De verwachtingen van de burgers zijn gestegen en wij hebben niet veel tijd meer.
EnglishBut in thirty years ' time the decision taken here today will still be remembered.
Over dertig jaar zal echter iedereen nog wel weten wat hier vandaag besloten is.
EnglishAustria has no desire to set these rules in stone for the rest of recorded time.
Oostenrijk wil dit systeem niet tot in alle eeuwigheid onwrikbaar in stand houden.
EnglishIn this instance we are talking about a concentration that is 4,000 time greater.
Welnu, hier hebben wij te maken met een concentratie die 4.000 maal zo hoog is.
EnglishI see at least some sort of progress, but I am cautious because it will take time.
Ik zie wel iets van vooruitgang, maar ben voorzichtig omdat dit tijd zal kosten.
EnglishThirdly, total driving time over a period of two weeks must not exceed 90 hours.
Ten derde: de totale rijtijd mag in twee weken de negentig uur niet te boven gaan.
EnglishHowever, when I give someone the floor I always state how much time is allowed.
Echter, als ik iemand het woord geef, vermeld ik altijd de toegestane spreektijd.
EnglishIt is a very important point and we have to think about it for the first time.
Dit is een zeer belangrijk punt, en we moeten daar voor het eerst over nadenken.
EnglishThat is why we think it is important to follow these two paths at the same time.
Daarom vinden wij het belangrijk deze twee wegen tegelijkertijd te bewandelen.
EnglishAt the same time it satisfies the interests of both consumers and the industry.
Tegelijkertijd zijn ze in het belang van zowel de consumenten als de bedrijfstak.

Vergelijkbare vertalingen voor "at that time" in Nederlands

time zelfstandig naamwoord
that voornaamwoord
that voegwoord
Dutch
at voorzetsel