"at symbol" in het Nederlands

EN

"at symbol" - vertaling Nederlands

EN

at symbol {zelfstandig naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "at symbol" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd I carry this around as a symbol, really, of the challenge and also the hope.
Ik draag hem bij me als een symbool, in feite, van de uitdaging en ook de hoop.
EnglishBecause unfortunately for men, sleep deprivation has become a virility symbol.
Want helaas is voor mannen slaaptekort een symbool van mannelijkheid geworden.
EnglishIn terms of both nature and symbol, women in Afghanistan are totally deprived.
De vrouwen in Afghanistan worden deze twee aspecten evenwel geheel onthouden.
EnglishNobody will deny that the European Parliament too is a symbol of these values.
Niemand zal ontkennen dat ook het Europees Parlement hiervoor symbool staat.
EnglishNow, our big symbol at IDEO is actually not so much the place, it’s a thing.
Ons grote symbool bij IDEO is in feite niet zozeer een plek, als wel een ding.
EnglishWhen you have a four-bit symbol, you then put it together with another one sideways.
Als je een symbool met 4 bits hebt, combineer je het zijdelings met een ander.
EnglishIn Europe, Leonardo da Vinci is the symbol of creativity and ingenuity.
In Europa is LEONARDO DA VINCI het symbool van creativiteit en vindingrijkheid.
EnglishPresident Khatami and his reformist allies are a symbol of that modernisation.
President Khatami en zijn hervormingsgezinde medestanders symboliseren die modernisering.
EnglishThe Rural Development Fund is an example and symbol of just such a case.
Het fonds voor plattelandsontwikkeling kan symbool staan voor dat mechanisme.
EnglishThe Greens are also sometimes criticised for playing symbol politics.
Voorzitter, ook de Groenen wordt wel eens verweten symboolpolitiek te bedrijven.
EnglishI certainly do not know what symbol would have this unifying force in Germany!
Ik zou trouwens niet weten welk symbool deze samenbindende kracht in Duitsland zou hebben.
EnglishAnd this in turn tends to be followed by this quotation marks-like symbol.
En dat wordt op zijn beurt vaak gevolgd door dit symbool dat lijkt op aanhalingstekens.
EnglishWe shall not be able to confront this by finding a good powerful national symbol!
Dat kunnen we niet vóór zijn door nu nog een bijzonder krachtig nationaal symbool te zoeken!
EnglishIn short, it can become a symbol of Europe’ s ability to work together and innovate.
Kortom, we kunnen daarmee bewijzen dat Europa in staat is samen te werken en te innoveren.
EnglishI remember his visit to the great symbol of that gross division, Berlin, with its wall.
Ik herinner me zijn bezoek aan dat symbool van deling, de Berlijnse Muur.
EnglishThis brings me to my second point, namely the snail as symbol of our postal services.
Dit brengt mij bij punt twee, de slak als symbool van onze posterijen.
EnglishHe is therefore a symbol that China wishes to eliminate and destroy.
Hij is met andere woorden een symbool dat China wil uitwissen en vernietigen.
EnglishThat is a term that harks back to the time when the post was still the symbol of speed.
Dat is natuurlijk een uidrukking uit de tijd dat de post nog symbool stond voor snelheid.
EnglishThis can be, in our case, we want to use it for designing and doing a symbol.
Het kan zijn, in ons geval, dat we het gebruiken voor ontwerpen en het maken van een symbool.
EnglishSo my recourse was like, is there any way to use all this as just a symbol or a sign?
Mijn opdracht was: is er een manier om dit alles te gebruiken als een symbool of een teken?

Vergelijkbare vertalingen voor "at symbol" in Nederlands

symbol zelfstandig naamwoord
at voorzetsel