EN

at school {bijwoord}

volume_up
at school
I sold sunglasses, when I was in school, to all the kids in high school.
En ik verkocht zonnebrillen, toen ik op school zat, aan alle leerlingen van de middelbare school.
Maori children were significantly underachieving at school.
Maori-kinderen presteerden op school beduidend slechter dan andere kinderen.
Your kids will be having milk at school, breakfast and lunch.
Jullie kinderen zullen melk krijgen op school, ontbijt en middagmaal.

Voorbeeldzinnen voor "at school" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI'm the Director of Nutrition Services for the Berkeley Unified School District.
Ik ben het hoofd van de voedingsdienst van het Berkeley Unified School District.
EnglishWe need to talk to teachers and parents and school board members and politicians.
We moeten praten met leraren en ouders en leden van het schoolbestuur en politici.
EnglishIt concerns students and school pupils who would enter the Union in order to study.
Het is immers gericht op studenten en scholieren die in de Unie komen studeren.
EnglishSo you do vocational training, home education for those who cannot go to school.
Je doet aan beroepsopleiding en huisonderwijs voor wie niet naar school kan.
EnglishAnd the reason I think design matters isn't because I wanted to go to art school.
Waarom ik design belangrijk vind, is niet dat ik naar de kunstacademie wilde.
EnglishNow this thing was probably about the size of a school bus when it first came in.
Dit ding had waarschijnlijk de grootte van een schoolbus toen het binnenkwam.
EnglishThere are, for example, teacherless classes and a shortage of school materials.
Er bestaan bijvoorbeeld lessen zonder leraren, en er is gebrek aan schoolmateriaal.
EnglishTwenty-six million Italians leave their homes each day to go to work or to school.
26 miljoen Italianen reizen dagelijks vanuit huis naar hun werk of opleiding.
EnglishSo I left work an hour early that afternoon and picked Harry up at the school gates.
Dus ging ik die middag op tijd weg van het werk en haalde ik Harry op van school.
EnglishNor do I think that we should harmonize European syllabuses and school years.
Ik vind verder dat wij de vakkenpakketten en schooljaren niet moeten harmoniseren.
EnglishThat is how it always was for me at school: you can learn from your better classmates.
Ik heb dat op school ook altijd gezien: men kan van de beteren in de klas leren.
EnglishI'm not suggesting that we need to be allowing guns and knives into school.
Ik stel niet voor dat we hoognodig geweren en messen moeten toestaan op school.
EnglishAnd every time I go to a school, I see a gleam in the eyes of the children.
Telkens als ik naar een school ga, zie ik een glans in de ogen van de kinderen.
EnglishSome of those adventures are wonderfully encouraging -- he's got to go to school.
Sommige van de avonturen zijn erg bemoedigend -- hij moet naar school gaan.
EnglishThanks to a really boring lecture, I started caricaturing my teachers in school.
Dankzij een erg vervelende lezing, begon ik mijn leraren op school te karikaturiseren.
EnglishSo one of my assistants, who never went to school, said to me, "Listen, Zeray.
Dus één van mijn assistenten, die nooit naar school was geweest, zei me: "Zeg, Zeray.
EnglishI graduated from school, and I went on a road trip with two of my closest friends.
Ik studeerde af en trok doorheen het land met twee van mijn beste vrienden.
EnglishThese school drop-outs later make up the bulk of the long-term unemployed.
Deze voortijdige schoolverlaters vormen later de grote massa langdurig werklozen.
EnglishIntegration starts early on, as you can see; indeed, it has to start at school.
Zoals wij zien dient de integratie al vroeg te beginnen en wel op school.
EnglishThe school teachers weren't having much fun, the sports were very dirty or very painful.
De leraren hadden er weinig lol in, de sporten waren erg smerig of erg pijnlijk.

Vergelijkbare vertalingen voor "at school" in Nederlands

school zelfstandig naamwoord
at voorzetsel