"at noon" in het Nederlands

EN

"at noon" - vertaling Nederlands

EN

at noon {bijwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "at noon" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAfter all, we have already adopted two important decisions at 12 noon today.
Per slot van rekening hebben we vanmiddag al twee belangrijke beslissingen genomen.
Englishamendments and joint motions for resolutions: 12 noon on Tuesday 17 June.
amendementen en gezamenlijke ontwerpresoluties: dinsdag 17 juni om 12.00 uur.
EnglishAnd at noon each day the campers would go to a pond, where they had floating docks.
En iedere middag gingen de kampeerders naar een vijver waar ze drijvende dokken hadden.
EnglishBut this week for the first time we did not have a vote at noon on Tuesday.
Maar om te beginnen is er besloten deze week op dinsdagmiddag geen stemming te houden.
English. ~~~ High noon on Titan is as dark as deep earth twilight on the Earth.
Het is donker -- volle middag op Titan is even donker als de donkerste schemering op aarde.
EnglishI trust that we will vote in accordance with that in the Karas report at noon today.
Ik ga er vanuit dat wij vanmiddag bij het verslag-Karas dienovereenkomstig zullen stemmen.
EnglishThe vote on the motion for a resolution will take place tomorrow at 12 noon.
De stemming over de ontwerpresolutie vindt morgen om 12.00 uur plaats.
EnglishThe vote on the Bloch von Blottnitz report will take place tomorrow at 12 noon.
De stemming over het verslag van mevrouw Bloch von Blottnitz vindt morgen te 12.00 uur plaats.
EnglishThat would then take us to noon or five past, which I think is reasonable.
Dan is het dus twaalf uur of vijf over twaalf en dat lijkt me redelijk.
EnglishThe vote on the Berger report will take place tomorrow at 12 noon.
De stemming over het verslag van mevrouw Berger vindt morgen te 12.00 uur plaats.
EnglishFor the sake of clarity, I repeat that the vote will take place tomorrow at noon.
Voor de duidelijkheid herhaal ik nogmaals dat de stemming morgen om 12.00 uur zal plaatsvinden.
EnglishAt noon we voted on the resolution on the Constitutional Treaty.
Wij hebben vanmiddag gestemd over de resolutie over het Grondwettelijk Verdrag.
EnglishThe vote on the draft resolutions will take place tomorrow at 12 noon.
De stemming over de ontwerpresoluties vindt morgen om 12.00 uur plaats.
EnglishShould we adjourn it until noon tomorrow or until noon on Thursday?
Wenst u dat de stemming wordt verdaagd tot de stemmingen van morgen of van overmorgen?
EnglishWe want to vote at 12 noon, so that a vote on this report is held today.
Wij willen dat vanmiddag wordt besloten dat er vandaag wordt gestemd!
EnglishWe have the edit suite booked for noon... so with any luck, we should be done tomorrow afternoon.
We hebben de editruimte om 12 uur... dus met enig geluk zijn we morgenmiddag klaar.
EnglishTherefore, the debate will be adjourned at noon, as is traditional.
Zoals gebruikelijk zal het debat dan ook om 12.00 uur worden onderbroken.
EnglishThe vote on the Mitchell report will take place tomorrow at 12 noon.
De stemming over het verslag-Mitchell vindt morgen om 12.00 uur plaats.
EnglishThe vote will take place on Wednesday – therefore tomorrow – at 12 noon.
De stemming vindt woensdag - - morgen dus - - om 12.00 uur plaats.
EnglishThe deadline for tabling amendments to this proposal was noon on Tuesday.
De termijn voor de indiening van amendementen op dit voorstel was gesteld op dinsdag 12.00 uur.

Vergelijkbare vertalingen voor "at noon" in Nederlands

noon zelfstandig naamwoord
at voorzetsel