"at night" in het Nederlands

EN

"at night" - vertaling Nederlands

EN

at night {bijwoord}

volume_up
And it is quite simple to do that in the middle of the night in the Irish Sea.
Ook in de Ierse Zee is het geen probleem 's nachts wetten te ontduiken.
It means their terrace -- and we used to sleep out at night.
Het betekent hun uitkijkpunt - en we sliepen ’s nachts buiten.
You can't cross the river at night with all those animals that can eat you raw
Je kan de rivier niet 's nachts oversteken met al die dieren die je rauw lusten.
These are the galleries with the light coming in through the skylights, and at night, and on opening day.
Dit zijn de galerijen met licht dat door de dakramen komt, en bij nacht, en op de openingsdag.
In this case -- the map of the world at night by NASA -- they're dark literally because of lack of electricity.
Het zijn donkere plekken, op deze NASA-kaart van de wereld bij nacht zijn ze letterlijk donker vanwege het gebrek aan elektriciteit.

Voorbeeldzinnen voor "at night" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishBut last night, when you played that piece, he was the one I was thinking about.
Maar gisteravond toen u dat stuk speelde, toen was hij degene aan wie ik dacht.
EnglishYou can't cross the river at night with all those animals that can eat you raw
Je kan de rivier niet 's nachts oversteken met al die dieren die je rauw lusten.
EnglishGird up your loins here now... which part of the night the robbers are coming in.
Maak u klaar voor de strijd... wat deel is van de nacht de dieven komen binnen.
EnglishLike watching old Manute do his thing all night long, and not get tired of it.
Kijken naar Manute die de hele nacht bezig blijft en er niet genoeg van krijgt.
EnglishI do not think it would be useful to reopen the discussion at this time of night.
Ik denk niet dat het zinvol is de discussie op dit late tijdstip te hervatten.
EnglishFour months ago the direct night train from Stockholm to Berlin disappeared.
Vier maanden geleden is de rechtstreekse nachttrein Stockholm-Berlijn verdwenen.
EnglishAnd it doth follow, as night the day, that thou canst not then be false to any man.
Volg jezelf, zoals nacht de dag volgt, en geen man zal je vals kunnen bevinden.
EnglishHowever, at this time of night I do not wish to go any deeper into the question.
Aangezien het al laat op de avond is, wens ik daar echter niet dieper op in te gaan.
EnglishThere's something I could tell you about last night that would devastate you.
Er is nog iets wat ik je kan zeggen over gisterenavond waar je kapot van zou zijn.
EnglishAnd it was said there shall be the Night Watch to watch over the Forces of Darkness.
Dat er per direct een nachtwacht komt om de krachten van de Duisternis te bewaken.
EnglishI think that what went on there last night must be investigated at any rate.
Ik denk dat in elk geval onderzocht moet worden wat er afgelopen nacht gebeurd is.
EnglishIt was a joy to work through the night with you until twenty past four in the morning.
Het was een genoegen om met hen de nacht door te brengen, tot twintig over vier.
EnglishThese are men and women who, even today, can name 250 stars in the night sky.
Dit zijn mannen en vrouwen die tegenwoordig nog 250 sterren kunnen benoemen.
EnglishOne night, he drank a little too much, and he robbed a cab driver -- stole 50 dollars.
Op een nacht had hij teveel gedronken, en beroofde een taxichauffeur -- stal $50.
EnglishThe night before I started, I finished Stephen Hawking's "The Grand Design."
De avond voordat ik startte, las ik Stephen Hawking's "The Grand Design" uit.
EnglishI am very surprised at the reaction in the press to last night's developments.
Ik ben zeer verbaasd over de reactie in de pers op de ontwikkelingen van gisteravond.
EnglishIt's too late to make it back before dark, and it's too dangerous to go at night.
Het is te laat om voor het donker terug te zijn, en te gevaarlijk om 's nachts te gaan.
EnglishAnd when he came for her that night, she was going to slit her own throat.
En toen hij haar die nacht kwam halen... wilde ze haar eigen keel doorsnijden.
EnglishVictor Van Dort seen this night on the bridge in the arms of a mystery woman!
Victor Van Dort werd vannacht gezien in de armen van een mysterieuze vrouw.
EnglishAt Düsseldorf airport, night falls at 10 p. m., according to Mr Florenz.
Op de luchthaven Düsseldorf begint de nacht om 22 uur, zei mijn collega Florenz.

Vergelijkbare vertalingen voor "at night" in Nederlands

night zelfstandig naamwoord
at voorzetsel