"at loggerheads" in het Nederlands

EN

"at loggerheads" - vertaling Nederlands

EN

at loggerheads [idioom]

volume_up
at loggerheads
The President and Prime Minister were at loggerheads in public over new elections.
President en premier lagen publiekelijk overhoop over nieuwe verkiezingen.

Voorbeeldzinnen voor "at loggerheads" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe President and Prime Minister were at loggerheads in public over new elections.
President en premier lagen publiekelijk overhoop over nieuwe verkiezingen.
EnglishDo we have rules to prevent the European Union and Turkey from being at loggerheads?
Hebben wij regelingen om te verhinderen dat de Europese Unie en Turkije elkaar niet in de weg staan?
EnglishIt must be clearly understood that this does not involve placing farmers and environmentalists at loggerheads.
Voor alle duidelijkheid: het gaat er niet om boeren en milieuactivisten tegen elkaar uit te spelen.
EnglishFor a long time, the European Parliament and the governments were at loggerheads over the question of how strict the standards should be and how high the associated costs for the Member States.
Het Europees Parlement en de regeringen hadden lange tijd een conflict over de vraag hoe streng de normen moesten zijn en hoe hoog de daaraan verbonden kosten voor de lidstaten zijn.
EnglishMr Olsson is right to say that agriculture is not, either, an issue on which, within the WTO, an uncompetitive and protectionist North is at loggerheads with a competitive and liberalising South.
De heer Olsson heeft gelijk: de landbouw is evenmin een onderwerp waarbij binnen de WTO een oncompetitief, protectionistisch Noorden tegenover een competitief liberaliseringsgezind Zuiden staat.

Vergelijkbare vertalingen voor "at loggerheads" in Nederlands

at voorzetsel
at once bijwoord