"at latest" in het Nederlands

EN

"at latest" - vertaling Nederlands

EN

at latest {bijwoord}

volume_up
We must be in a position to reform structural policy in 2003 at the latest, for two reasons.
Ten laatste in 2003 moeten wij het structuurbeleid hervormen, en wel om twee redenen.
In my view, this should be put right during the revision of the Pesticide Directive in 2003 at the latest.
Ik vind dat dat ten laatste bij de herziening van de pesticiderichtlijn in 2003 geregeld zou moeten worden.
The Commission will be on your side, helping to reach a deal for 2006 in November or, at the latest, in December.
De Commissie staat aan uw zijde en zal helpen om in november, of ten laatste in december, een akkoord te bereiken voor 2006.

Voorbeeldzinnen voor "at latest" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe latest ridiculous example of this was the slashing of the SAVE II programme.
Het laatste belachelijke voorbeeld hiervan was het slash van het SAVE II-programma.
EnglishIt is possible that the President herself was injured in this latest attack.
Het is mogelijk dat ook de voorzitter zelf bij deze inmenging gewond is geraakt.
EnglishI should be grateful for an answer from your office by tomorrow at the latest.
Ik zou dus graag uiterlijk morgen antwoord vanuit uw bureau op die vraag ontvangen.
EnglishThe latest attempt at a cease-fire was on 12 April and it has promptly collapsed.
Het laatste staakthet-vuren was van 12 april en is allang weer aan flarden geschoten.
EnglishYou only have to read the latest report from the European Environment Agency.
In dit opzicht is het laatste verslag van het Europees Milieuagentschap veelzeggend.
EnglishWe always used then the latest generation of technology to create the next generation.
We gebruikten altijd de nieuwste technologieën om de volgende generatie te maken.
EnglishThe latest threats uttered by Mr Ecevit have not been exactly helpful here.
De recente dreigende taal van de heer Ecevit is daarvoor allesbehalve bevorderlijk.
EnglishI don't want to keep you up all night, so I'll just fill you in on the latest batch
Ik wil je niet de hele nacht ophouden, dus vertel ik je alleen het laatste
EnglishSimilarly, they can make use of the latest information technology in their planning.
Ze zijn ook in staat bij hun planning de laatste informatietechnologieën te benutten.
EnglishIt is for that reason that your House needs to vote on this by June at the latest.
Daarom dient het Parlement hierover ook op z´n laatst in juni te stemmen.
EnglishOne of the children came back with the latest picture from the home page of MIT.
Een van de kinderen kwam aanzetten met het nieuwste plaatje van de home page van het MIT.
EnglishAnd now the latest neurotic obsession is seeing CO2 and greenhouse gases everywhere.
Welnu, de nieuwe neurotische obsessie is dat men overal CO2 en broeikaseffecten ziet.
EnglishIt looks like Europe is not entirely happy with its latest toy, the 'euro '.
Het lijkt erop dat Europa met zijn nieuwste speeltje de ' euro? niet echt tevreden is.
EnglishIncidentally, how does the EU view the latest Russian manoeuvre against Georgia?
Hoe stelt de EU zich trouwens op tegenover het laatste Russische manoeuvre versus Georgië?
EnglishThat means by 31 December 1998 at the latest, for the next Structural Fund programme.
Dat betekent voor het volgende structuurfondsprogramma op uiterlijk 31 december 1998.
EnglishThe ceilings indicated in this text must be complied with by 2010 at the latest.
De in deze tekst vastgestelde maxima mogen uiterlijk in 2010 niet meer worden overschreden.
EnglishAccording to the latest information, it appears that they intend to repair it there.
Volgens de laatste berichten is het de bedoeling de onderzeeër ter plekke te repareren.
EnglishIt may even be earlier than that, but it must be in the second six months at the latest.
Eerder is dus mogelijk, maar uiterlijk in het tweede halfjaar moet het ervan komen.
EnglishAccording to the latest, as yet unofficial reports, he has been pardoned.
Volgens de laatste, voorlopig nog niet officiële berichten kreeg hij gratie.
EnglishWhat is the latest on the development of those filter systems for airline companies?
Hoe zit het met de ontwikkeling van die filtersystemen voor de vliegtuigmaatschappijen?

Vergelijkbare vertalingen voor "at latest" in Nederlands

at voorzetsel
at once bijwoord