"at last" in het Nederlands

EN

"at last" - vertaling Nederlands

EN

at last {bijwoord}

volume_up
When will the last intervention actually be the last intervention?
Wanneer is de laatste steunoperatie nu eindelijk de laatste steunoperatie?
At long last, the state printing office can no longer prevent our publications.
Eindelijk kan de staatsdrukkerij ons verschijnen niet meer verhinderen.
Will you and the Commission, Commissioner, have the courage at last to...
Durft u, mevrouw de commissaris en de Commissie eindelijk........
My last and final word is to my old friend Freddy Willockx: Yes, you are right.
Ten slotte kan ik mijn oude vriend, de heer Willockx, zeggen dat hij gelijk heeft.
Finally, this is the last time that I too am speaking in this House.
Ten slotte is het ook voor mij de laatste keer dat ik in dit Parlement spreek.
Last, but not least, it would increase the costs of insurance mediation.
Niet minder belangrijk is ten slotte dat de kosten van verzekeringsbemiddeling erdoor zouden toenemen.
Those who contribute money have also shown over the last few decades that they fare very well when they pay money into the European Community or Union because somehow they always get it back again.
De netto-betalers hebben in de loop der tijd gemerkt dat ze niet slechter af zijn, omdat het geld per saldo toch wel weer op een of andere manier terugvloeit.

Voorbeeldzinnen voor "at last" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe development of these over the last few years has been a major step forward.
De ontwikkeling hiervan gedurende de afgelopen jaren is een flinke stap vooruit.
EnglishBut last night, when you played that piece, he was the one I was thinking about.
Maar gisteravond toen u dat stuk speelde, toen was hij degene aan wie ik dacht.
EnglishLast year this Parliament gave the European Commission the benefit of the doubt.
Vorig jaar gaf dit Parlement de Europese Commissie het voordeel van de twijfel.
EnglishThis is important for the advent, at long last, of a genuine citizens ' Europe.
Dat is belangrijk voor de uiteindelijke komst van een echt Europa van de burgers.
EnglishSo if I'm on a 12-hour flight, you'll see the last airport that I departed from.
Dus als ik op een vlucht van 12 uur zit, zie je het vliegveld waar ik van vertrok.
EnglishAnyone who knows me is aware that the last thing I am afraid of is difficulties.
Degenen die mij kennen weten dat ik absoluut niet bang ben voor moeilijkheden.
EnglishI tell you, the last six months, every time I took that drive I thought about you.
De laatste zes maanden moest ik elke keer dat ik daar reed, steeds aan je denken.
EnglishThese people have, over the last few years, shown that they deserve our confidence.
Deze bevolking heeft de afgelopen jaren bewezen dat zij dat vertrouwen verdient.
EnglishHow can we guarantee that the liberalisation of the last mile will take place?
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ook de laatste kilometer wordt geliberaliseerd?
EnglishOn the last point, all that needs to be said is that we have to start somewhere.
Wat dit laatste betreft, kunnen we argumenteren dat we toch ergens moeten beginnen.
EnglishOf these, 22 countries have introduced the prohibition in the last five years.
Van deze landen hebben er 22 het verbod ingevoerd gedurende de laatste vijf jaar.
EnglishThe regularity of the last-minute request for unforeseen expenditure is relentless.
De verzoeken op het laatste moment voor onvoorziene uitgaven zijn niet-aflatend.
EnglishThe horn of Helm Hammerhand...... shall sound in the Deep...... one last time.
De hoorn van Helm Hammerhand zal in de Diepte klinken...... nog één laatste keer.
EnglishChina is the world's greatest anti-poverty program over the last three decades.
China is 's wereld grootste anti-armoede programma van de laatste dertig jaar.
EnglishAnd the last day, the sun comes out, the Orcas come, they're right by the boat.
Op de laatste dag breekt de zon door en de orka's komen tot vlakbij de boot...
EnglishI am the last person who wants to see unsafe meat anywhere in the European Union.
Ik ben de laatste die wil dat er ergens in de Europese Unie onveilig vlees is.
EnglishThe Association Committee between the Union and Bulgaria met on 22 October last.
Op 22 oktober jongstleden is het Associatiecomité EU-Bulgarije bijeengeweest.
EnglishMy last and final word is to my old friend Freddy Willockx: Yes, you are right.
Ten slotte kan ik mijn oude vriend, de heer Willockx, zeggen dat hij gelijk heeft.
EnglishI particularly thank you today for all your cooperation over the last months.
Ik wil u nadrukkelijk bedanken voor de samenwerking van de laatste paar maanden.
EnglishOf course, the last point which the honourable Member made is entirely correct.
De laatste opmerking van de geachte afgevaardigde is uiteraard volkomen juist.

Synoniemen (Engels) voor "at last":

at last

Vergelijkbare vertalingen voor "at last" in Nederlands

last bijvoeglijk naamwoord
last zelfstandig naamwoord
Dutch
at voorzetsel