"at his" in het Nederlands

EN

"at his" - vertaling Nederlands

NL
EN

at his {bijwoord}

volume_up
I thank him very sincerely for what he has contributed, and also his colleagues in the Commission.
Ik dank hem oprecht voor zijn bijdrage hieraan en ook zijn collega's in de Commissie.
The culprit is sitting in his seat now and I should like to know what you are going to do about it.
De schuldige zit nu op zijn plaats en ik zou willen weten wat wij hieraan gaan doen.
Naturally I am extremely grateful for the support given to this principle by Mr Della Vedova in his report.
Ik ben uiteraard buitengewoon dankbaar voor de steun die de heer Della Vedova in zijn verslag hieraan geeft.

Voorbeeldzinnen voor "at his" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI hope he will pass on our thanks to his other colleagues who are also leaving.
Ik hoop dat hij onze dank wil overbrengen aan zijn collega's die ook vertrekken.
EnglishSoljacic's original idea was his wife's cellphone beeping.
Soljacic's oorspronkelijke idee van de piepende mobiele telefoon van zijn vrouw.
English   – Madam President, I thank the Commissioner for his fairly elucidating reply.
Mevrouw de Voorzitter, ik dank de commissaris voor zijn vrij informatief antwoord
EnglishHowever, Mr Catania has formulated his own legal rules, most of which are vague.
De heer Catania heeft echter zijn eigen, meestal vage, rechtsregels geformuleerd.
EnglishI should like to thank Commissioner Papoutsis and his staff very warmly indeed.
Ik wil hiervoor commissaris Papoutsis en zijn medewerkers heel hartelijk danken.
EnglishMr Lannoye has always impressed me with his huge knowledge of ecological matters.
De heer Lannoye heeft altijd indruk op me gemaakt met zijn immense milieukennis.
EnglishMadam President, first of all, I would like to thank the rapporteur for his work.
Mevrouw de Voorzitter, ik wil allereerst de rapporteur bedanken voor zijn werk.
EnglishI would like to thank him for his clear-sightedness, precision and competence.
Ik wil hem bedanken voor zijn scherpzinnigheid, nauwkeurigheid en deskundigheid.
EnglishI would also like to thank Mr Coelho for his assiduous and steady chairmanship.
Tevens dank ik de heer Coelho voor zijn toegewijd en vastberaden voorzitterschap.
EnglishI also extend my compliments to Mr Whitehead on the thoroughness of his report.
Ik wil ook de heer Whitehead complimenteren met zijn bijzonder gedegen verslag.
EnglishIn social aspect of his life he was just like a child, he was not at all matured.
In sociale aspecten van zijn leven was hij net een kind, helemaal niet volwassen.
EnglishFinally, I would to like to congratulate the rapporteur on his excellent report.
Tenslotte wil ik nog graag de rapporteur feliciteren met zijn uitstekende verslag.
EnglishLike watching old Manute do his thing all night long, and not get tired of it.
Kijken naar Manute die de hele nacht bezig blijft en er niet genoeg van krijgt.
EnglishWill his position remain the same when he is debating the packaging directive?
Zal hij dat standpunt handhaven wanneer de verpakkingsrichtlijn aan de orde komt?
EnglishHis assessment is that the WTO Agreement will not benefit human rights at all.
Hij denkt dat deze ontwikkeling helemaal niet gunstig is voor de mensenrechten.
EnglishWhen he took up his post, Mr Prodi promised to bring this situation to an end.
De heer Prodi beloofde bij zijn aantreden een einde aan deze situatie te maken.
EnglishLadies and gentlemen, I would like to thank Mr Papadimoulis for his excellent work.
Dames en heren, ik wil de heer Papadimoulis bedanken voor zijn uitstekende werk.
EnglishIn conclusion, I would like to thank the rapporteur, Mr Rappkay, for his work.
Tot slot wil ik de rapporteur, de heer Rapkay, van harte bedanken voor zijn werk.
EnglishCommissioner Mandelson will now pin his hopes on bilateral trading agreements.
Commissaris Mandelson vestigt zijn hoop nu op bilaterale handelsovereenkomsten.
EnglishPresident Santer and the Commission have signed up to his pact for employment.
Voorzitter Santer en de Commissie hebben zijn werkgelegenheidspact ondertekend.

Vergelijkbare vertalingen voor "at his" in Nederlands

his voornaamwoord
at voorzetsel