EN

at hand {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
The food industry has the necessary information to hand.
De levensmiddelenindustrie heeft de nodige informatie bij de hand.
But the important idea is that everything’s at hand, everything’s around.
Maar het belangrijke idee daarbij is dat je alles bij de hand hebt.
Instead, we are taking them by the hand to progress together towards a positive future.
Wij willen ze juist bij de hand nemen om samen de weg naar een goede toekomst in te slaan.

Voorbeeldzinnen voor "at hand" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishImmigration policy, though, must go hand in hand with a policy for integration.
Immigratiebeleid dient echter ook hand in hand te gaan met een integratiebeleid.
EnglishNow you can start the clock, because I am going to talk about the matter in hand.
Ik kom nu tot het onderwerp van dit debat, en dus kunt u de klok nu laten lopen.
EnglishOn the one hand, we need a standardization of security markings on credit cards.
De eerste is de uniformering van de veiligheidskenmerken van de kredietkaarten.
English(Laughter) If you don't raise your hand, you'll have had other shit too, come on.
(Gelach) Als je je hand niet opsteekt, heb je vast nog meer rotzooi meegemaakt.
EnglishOn the other hand, monetary policy cannot bring down long term interest rates.
De langetermijnrente kan het monetair beleid daarentegen niet in de hand houden.
EnglishThe Nice summit is to some extent the apotheosis of this sleight-of-hand strategy.
De Top vormt min of meer het hoogtepunt van deze strategie van de goochelkunst.
EnglishOn the other hand, the motion deplores the continuing division of the island.
Anderzijds wordt in de tekst de aanhoudende verdeeldheid op het eiland betreurd.
EnglishSome might say that I am becoming rather an aficionado of hand-over ceremonies.
Sommigen zullen misschien zeggen dat ik bezeten ben van overdrachtsceremonies.
EnglishPresident Milosevic has forced our hand and he must now face the consequences.
Milosevic dwingt ons daartoe, laat hij ook met de gevolgen geconfronteerd worden.
EnglishOn the other hand, we fail to understand the position of the Socialist Members.
Het standpunt van de socialistische collega's is ons daarentegen een raadsel.
EnglishThey contain just a hand that will open and close, a wrist rotator and an elbow.
Ze bestaan uit een hand die opent en sluit, een polsrotator en een elleboog.
EnglishHowever, those diplomatic efforts must go hand in hand with action on the ground.
Dit diplomatiek engagement moet evenwel gepaard gaan met een engagement ter plekke.
EnglishOn the other hand, we can cheat a little bit, and still feel good about ourselves.
Anderzijds kunnen we een beetje bedriegen, zonder ons daarover schuldig te voelen.
EnglishDubai, to me, is like a hand that supports anyone who wants to make things happen.
Ik vergelijk Dubai met een hand die iedereen steunt die dingen wil laten gebeuren.
EnglishExpansive listening, on the other hand, is listening "with," not listening "for."
Expansief luisteren, van de andere kant, is luisteren "met", niet luisteren "naar".
EnglishI am sure the House will be pleased to learn that this work is already in hand.
Ik kan het Parlement de verheugende mededeling doen dat dat werk reeds is begonnen.
EnglishActual common actions and positions can be counted on the fingers of one hand.
Gemeenschappelijke acties en standpunten kun je op de vingers van één hand tellen.
EnglishAnd I had my hand up with lots of other people, and you took two more questions.
Ik had net als vele mensen mijn hand opgestoken, en je behandelde 2 vragen.
EnglishThe situation regarding cross-border transactions, on the other hand, is different.
Wat de grensoverschrijdende transacties betreft, is de situatie echter anders.
EnglishOn the one hand, it is a great help for many countries to have access to credit.
Enerzijds is het voor veel landen een grote hulp kredieten vast te krijgen.

Synoniemen (Engels) voor "at hand":

at hand

Vergelijkbare vertalingen voor "at hand" in Nederlands

hand zelfstandig naamwoord
at voorzetsel