EN

at first sight [idioom]

volume_up
The rules are not as restrictive as they might appear at first sight.
De regels zijn niet zo restrictief als zij op het eerste gezicht lijken.
It appears, at first sight, that the effects would be fairly minimal.
Op het eerste gezicht lijken deze nogal beperkt te zijn.
The advantages are not so great as they appear to be at first sight.
De voordelen zijn niet zo groot als ze op het eerste gezicht lijken.
at first sight (ook: at first glance)

Voorbeeldzinnen voor "at first sight" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI must have been 19 and a half then, and it was love at first sight.
Ik moet 19 jaar en een half zijn geweest, en het was liefde op het eerste zicht.
EnglishThat is going to be somewhat more complicated than people imagined at first sight.
Dat wordt wat ingewikkelder dan men op het eerste gezicht dacht.
EnglishThe rules are not as restrictive as they might appear at first sight.
De regels zijn niet zo restrictief als zij op het eerste gezicht lijken.
EnglishBut to do it, you have do something that may, at first sight, seem completely impossible.
Maar om dat te doen, moet je iets doen dat op het eerste gezicht volstrekt onmogelijk lijkt.
EnglishThe advantages are not so great as they appear to be at first sight.
De voordelen zijn niet zo groot als ze op het eerste gezicht lijken.
EnglishAs a solution, labelling is a good idea only at first sight.
De oplossing van de etikettering lijkt een goed idee, maar dat is het niet.
EnglishTake a look at payments, and the figure of 1.9 % does not, at first sight, appear to be very much.
Als we naar de betalingen kijken dan lijkt 1,9 procent op het eerste gezicht niet veel.
EnglishAnd I think that this is really the origin of what you and I call "love at first sight."
En ik denk dat dit de echte oorsprong is van wat jij en ik "Liefde op het eerste gezicht" noemen.
EnglishAt first sight, the US market access offer is indeed ambitious.
Op het eerste gezicht lijkt het aanbod voor toegang tot de Amerikaanse markt inderdaad ambitieus.
EnglishIt appears, at first sight, that the effects would be fairly minimal.
Op het eerste gezicht lijken deze nogal beperkt te zijn.
EnglishAnd Montana, at first sight, seems like the most pristine environment in the United States.
En op het eerste zicht lijkt de natuur in Montana een van de meest intacte van de Verenigde Staten te zijn.
EnglishEurope and Russia are a great deal more dependent on each other than might appear to be the case at first sight.
Europa en Rusland zijn veel sterker van elkaar afhankelijk dan op het eerste oog lijkt.
EnglishThe idea of a single market with 15 different customs administrations might at first sight seem to be a paradox.
Een interne markt met 15 verschillende douane-autoriteiten lijkt op het eerste gezicht paradoxaal.
EnglishWhat might at first sight appear to be a handicap for the automotive industry is in practice a great opportunity.
Wat op het eerste gezicht een beperking voor de auto-industrie lijkt te zijn is eigenlijk een geweldige buitenkans.
EnglishWith regard to Mr Fantuzzi's report, this proposal is much more important than it seems at first sight.
Het verslag van de heer Fantuzzi behelst een voorstel dat veel belangrijker is dan men op het eerste gezicht zou kunnen denken.
EnglishThere is talk of a 'Maastricht of pensions ', a slogan that, at first sight, is devoid of meaning.
Verder heeft men het over een ' Maastricht van de pensioenen?; een leuze die op het eerste gezicht verstoken is van iedere betekenis.
English   – Mr President, the issues addressed by these three reports appear at first sight to be of a technical nature.
- Mijnheer de Voorzitter, op het eerste gezicht lijkt het bij deze drie verslagen te gaan om vraagstukken van technische aard.
EnglishI should like to point out at the outset that this control is not so interventionist as it might appear to be at first sight.
In de eerste plaats wil ik erop wijzen dat dat toezicht niet zo ingrijpend is als het op het eerste gezicht lijkt.
EnglishAt first sight the situation is disturbing.
EnglishMadam President, this European Community that we belong to is a little more complex than it might seem to be at first sight.
Mevrouw de Voorzitter, deze Europese Gemeenschap waartoe wij behoren is iets complexer dan ze op het eerste gezicht kan lijken.

Synoniemen (Engels) voor "at first sight":

at first sight

Vergelijkbare vertalingen voor "at first sight" in Nederlands

first bijvoeglijk naamwoord
first zelfstandig naamwoord
first bijwoord
Dutch
first telwoord
Dutch
sight zelfstandig naamwoord