"at first hand" in het Nederlands

EN

"at first hand" - vertaling Nederlands

EN

at first hand

volume_up
They have in fact experienced it at first hand for a very long time.
Zij hebben het immers lang genoeg aan den lijve ondervonden.
We experienced this at first hand because our group came under fire.
Dat hebben we aan den lijve ondervonden, want onze delegatie werd beschoten.
You, Madam Commissioner, have experienced it first hand.
U heeft het ter plaatse aan den lijve ondervonden, commissaris Bonino.

Voorbeeldzinnen voor "at first hand" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI know this from first-hand experience from an accident in France some 10 years ago.
Ik heb dat zelf zo'n tien jaar geleden ondervonden tijdens een ongeluk in Frankrijk.
EnglishCommissioner Patten gave a first-hand account of the debate in Great Britain.
Commissaris Patten bracht verslag uit van het debat in Groot-Brittannië.
EnglishThe Russians can get first-hand information in the European Union anywhere and at any time.
De Russen kunnen bij ons in de Europese Unie altijd en overal informatie inwinnen.
EnglishWe wish that more of our colleagues could experience it at first hand.
Wij zouden wensen dat meer van onze collega's dat zelf zouden kunnen ervaren.
EnglishI experienced first hand that giving up smoking is a lot more difficult than starting.
Ik heb zelf ervaren dat ophouden met roken heel wat moeilijker is dan ermee te beginnen.
EnglishWe experienced this at first hand because our group came under fire.
Dat hebben we aan den lijve ondervonden, want onze delegatie werd beschoten.
EnglishAs a student at the Karl Marx University in Leipzig in 1976, I saw this at first hand.
In 1976 ervoer ik dit als student aan de Karl Marx Universiteit in Leipzig uit de eerste hand.
EnglishWe had numerous first-hand experiences of that when our delegation visited Colombia in December.
Dat hebben we op onze delegatiereis naar Colombia keer op keer ondervonden.
EnglishEach one of us in some way has first-hand experience of the hunger and poverty of others.
Ieder van ons komt op de een of andere manier rechtstreeks met honger en armoede in aanraking.
EnglishI have heard - because I do not have first-hand knowledge of the letter - that precedents are cited.
Die zijn er inderdaad en mijn fractie vindt dat daar ook zeker naar moet worden gekeken.
EnglishAs a Member from northern France, a traditional industrial area, I speak from first-hand experience.
Als afgevaardigde uit Noord-Frankrijk, een oud industriegebied, kan ik daarvan meespreken.
EnglishI have witnessed first hand the very casual attitude of many of the lorry drivers and their companies.
Met eigen ogen heb ik gezien hoe zorgeloos veel chauffeurs en hun bedrijven te werk gaan.
EnglishThey have in fact experienced it at first hand for a very long time.
Zij hebben het immers lang genoeg aan den lijve ondervonden.
EnglishI have met many of them and have experienced at first hand their resourcefulness and dedication.
Ik heb velen van hen ontmoet en heb van dichtbij meegemaakt hoe vindingrijk en toegewijd zij zijn.
EnglishYou, Madam Commissioner, have experienced it first hand.
U heeft het ter plaatse aan den lijve ondervonden, commissaris Bonino.
EnglishBut I have seen first hand that if we do, they will multiply.
Maar ik heb uit de eerste hand gezien dat, als we dat wel doen, ze zich zullen vermenigvuldigen.
EnglishSo the problems are first-hand and they are all-pervasive.
De problemen liggen dus dicht bij huis en doen zich overal voelen.
EnglishWe saw at first hand the anger and upset of Serbs in a suburb of Pristina called Kosovo Polje.
We zagen met eigen ogen de woede en ontsteltenis van Serviërs in een buitenwijk van Pristina, Kosovo Polje.
EnglishI saw that at first hand when I attended the seminar in Paris.
Dat heb ik zelf ervaren tijdens het seminar in Parijs.
EnglishWe visited the Aral Sea and saw at first hand the environmental problems that exist.
We hebben ook een bezoek gebracht aan het Aralmeer en hebben de milieuproblemen aldaar met eigen ogen kunnen aanschouwen.

Synoniemen (Engels) voor "at first hand":

at first hand
English

Vergelijkbare vertalingen voor "at first hand" in Nederlands

first bijvoeglijk naamwoord
first zelfstandig naamwoord
first bijwoord
Dutch
first telwoord
Dutch
hand zelfstandig naamwoord