"at best" in het Nederlands

EN

"at best" - vertaling Nederlands

volume_up
at best [voorbeeld]
NL
EN

at best {bijwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "at best" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe Quaestors acted quickly to resolve this situation in the best way possible.
De quaestoren hebben de problemen in korte tijd zo goed als mogelijk verholpen.
EnglishBetter legislation is essential for an internal market that functions at its best.
Betere regelgeving is essentieel voor een optimaal functionerende interne markt.
EnglishAnd we have a slogan that the best thing a child can do with a toy is to break it.
Onze slogan is: het beste dat het kind met speelgoed kan doen, is het stukmaken.
EnglishFourteen weeks on the Best Seller list, eight printings, and still going strong.
Veertien weken op de bestsellerslijst, acht drukken, verkoopt nog steeds goed.
EnglishThe set-aside scheme is the best tool for regulating the production of cereals.
De braakleggingsregeling is het beste instrument om de graanproductie te regelen.
EnglishMadam President, I also wish to express my best wishes to the Dutch presidency.
Mevrouw de Voorzitter, ook míjn beste wensen aan het fungerend voorzitterschap.
EnglishParliament has insisted on the best possible utilisation of funds for this purpose.
Het Europees Parlement dringt erop aan dat de middelen optimaal worden gebruikt.
EnglishI know from the country I know best that they have worked for a very long time.
Ik weet uit de ervaringen in mijn eigen land dat dit al heel lang prima werkt.
EnglishIt may sound like l´m bragging, but it´s really the best cherry pie in the world.
Het mag opschepperig klinken, maar het is echt de beste kersentaart van de wereld.
EnglishWe really need to put the best we have to offer within reach of our children.
We moeten het beste wat we te bieden hebben voor onze kinderen bereikbaar maken.
EnglishSo we all know this, when we're really stressed out, we're not acting our best.
We weten dit allemaal, als we stijf staan van de stress, zijn we niet op ons best.
EnglishIs the big ministerial ‘ jamboree’ the best way to continue the negotiations?
Is de grote ministeriële de beste manier om de onderhandelingen voort te zetten?
EnglishPublic health and best agricultural practices should be normative in this respect.
De volksgezondheid en de beste landbouwpraktijken moeten daarbij maatgevend zijn.
EnglishThis would be in the best interests of CITES and of nature conservation in general.
Dat was in het belang geweest van CITES en van het natuurbehoud in het algemeen.
EnglishIt has been an excellent example of how Community method at its best can work.
Dit is een uitmuntend voorbeeld geweest van de communautaire methode op haar best.
EnglishAnnual compulsory inspection seems best suited for this purpose, in my opinion.
De jaarlijkse verplichte periodieke controle lijkt mij hiervoor het meest geschikt.
EnglishThe leading group in America considers its own country to be the best in the world.
De leidende groep in Amerika beschouwt het eigen land als het beste ter wereld.
EnglishU is serving the unaccountability of shipowners in the best possible way.
De EU is een voorbeeldige dienares van het onverantwoord gedrag van de reders.
EnglishMember States are the best experts when it comes to managing their own forests.
De lidstaten zijn de beste deskundigen wat betreft het beheer van hun eigen bossen.
EnglishThe best example of this is GSM, the technical standard for mobile communications.
Het beste voorbeeld daarvan is GSM, de technische norm voor mobiele telefonie.

Synoniemen (Engels) voor "at best":

at best

Vergelijkbare vertalingen voor "at best" in Nederlands

best bijvoeglijk naamwoord
Dutch
best bijwoord
Dutch
at voorzetsel