"at any rate" in het Nederlands

EN

"at any rate" - vertaling Nederlands

EN

at any rate {bijwoord}

volume_up
On the European continent, at any rate, groundwater bodies, like rivers, know no borders.
Grondwatervoorraden stoppen, net als rivieren, niet bij de landsgrenzen -- althans niet op het Europees continent.
At any rate, its political thinking is not clear to us, and the question arises of whether it ever engaged in any.
Althans, wij hebben geen beleidsconcept kunnen ontdekken, zo dat er ooit geweest is.
It is unfortunate that those proposals - at any rate, the compromises she is defending - still appear inadequate.
Die voorstellen, althans de compromissen die zij nu verdedigt, blijken helaas nog ontoereikend.
They may have additional effects, but at any rate they tend to be a little cheaper.
Zij kunnen extra effect hebben en zijn in ieder geval over het algemeen wat goedkoper.
I think that we need to investigate at any rate how this will take shape.
Ik vind dat wij in ieder geval moeten onderzoeken hoe dat zal gaan gebeuren.
At any rate, there is nothing on the subject in the official documents we have been given.
In de officiële documenten stond daarover in ieder geval niets.

Voorbeeldzinnen voor "at any rate" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThey turn a blind eye to fraud or do not come down hard enough at any rate.
Zij laten gesjoemel oogluikend toe of treden in ieder geval niet hard genoeg op.
EnglishI think that what went on there last night must be investigated at any rate.
Ik denk dat in elk geval onderzocht moet worden wat er afgelopen nacht gebeurd is.
EnglishAt any rate, for Austria this amounts to ATS 5 billion over the next seven years.
Voor Oostenrijk is dat toch 5 miljard schilling voor de komende zeven jaar.
EnglishAt any rate, there is no evidence that the disease has spread into 30 countries.
In elk geval is ons niet bekend dat de ziekte in dertig landen voorkomt.
EnglishThey may have additional effects, but at any rate they tend to be a little cheaper.
Zij kunnen extra effect hebben en zijn in ieder geval over het algemeen wat goedkoper.
EnglishAt any rate it is an area in terms of marine environment that we have to move away from.
In ieder geval moeten wij hieraan een einde maken om het mariene milieu te sparen.
EnglishIn both cases, these are, at any rate, women who represent people other than themselves.
In beide gevallen gaat het in ieder geval om vrouwen die anderen vertegenwoordigen.
EnglishAt any rate, believe me, I shall be voicing your concerns because they are my own.
U kunt er echter van op aan dat ik uw zorgen zal verwoorden, omdat zij ook de mijne zijn.
EnglishI think that we need to investigate at any rate how this will take shape.
Ik vind dat wij in ieder geval moeten onderzoeken hoe dat zal gaan gebeuren.
EnglishAlthough I am concerned, I at any rate hope to see other alternatives.
Ook al ben ik verbijsterd, ik hoop toch dat er nog andere alternatieven zijn.
EnglishYour disputes about competence will not, at any rate, meet with much public sympathy.
De burgers zullen voor uw geschillen over bevoegdheden in ieder geval geen begrip hebben.
EnglishAt any rate, a working world without one complete day of rest is inhumane.
In elk geval is het zo dat een arbeidssituatie zonder volledige rustdag mensonwaardig is.
EnglishAt any rate 36 of the 50 amendments submitted following the first reading have been accepted.
Maar liefst 36 van de 50 amendementen uit de eerste lezing werden overgenomen.
EnglishFourthly, the option of going to court must at any rate remain open.
Ten vierde, in elk geval moet de mogelijkheid om in rechte te gaan behouden blijven.
EnglishThat will, at any rate, be my reply in a few weeks ' time when we are all meeting in Laeken.
Dat zal alleszins mijn antwoord zijn binnen enkele weken als wij in Laken samen zijn.
EnglishBy comparison, Mr CohnBendit's remarks were, at any rate, not entertaining.
Het betoog van de heer Cohn-Bendit was echter allesbehalve boeiend.
EnglishMy group, at any rate, will be very glad to vote in favour of this report.
Mijn fractie zal zijn verslag in ieder geval met genoegen aannemen.
EnglishAt any rate your supplementary question does not reflect what I said.
In ieder geval heeft u nu in uw aanvullende vraag niet dat weergegeven wat ik heb gezegd.
EnglishParliament can take the initiative; at any rate, it can vote on it.
Het Parlement kan een initiatief nemen of er in ieder geval over stemmen.
EnglishAt any rate, President Ali only has the religious fanatics in mind.
President Ali denkt in elk geval alleen maar aan de religieuze fanatici.

Synoniemen (Engels) voor "at any rate":

at any rate

Vergelijkbare vertalingen voor "at any rate" in Nederlands

rate zelfstandig naamwoord
any bijvoeglijk naamwoord