"at any one time" in het Nederlands

EN

"at any one time" - vertaling Nederlands

EN

at any one time [voorbeeld]

volume_up
at any one time
Over 200 million people at any one time are suffering from it.
Op elk willekeurig moment lijden meer dan 200 miljoen mensen onder de ziekte.

Voorbeeldzinnen voor "at any one time" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishOver 200 million people at any one time are suffering from it.
Op elk willekeurig moment lijden meer dan 200 miljoen mensen onder de ziekte.
EnglishNo, we want one or two monsters on the screen at any one time.
Nee, we willen maar een of twee monsters per keer op het scherm.
EnglishIn the United Kingdom SMEs are owed£20 000 million in late payments at any one time.
Binnen het Verenigd Koninkrijk hebben de KMO's op ongeacht welk moment 20.000 miljoen Engelse pond aan vorderingen.
EnglishIt is important because one in seven of us have a mental health problem at any one time.
Belangrijk omdat, op ieder willekeurig moment, een op de zeven burgers zoals u en ik met een geestelijk gezondheidsprobleem kampt.
Englishat any one time
EnglishIn fact, if you go back in time, it is the norm that there are multiple species of hominids or of human ancestors that coexist at any one time.
In feite, als je terug in de tijd gaat, is de norm dat er meerdere soorten van hominidae zijn of van menselijke voorouders, die op een willekeurig moment samen bestaan.
EnglishIn most cases unemployment is not the fault of the unemployed person him or herself: that person is at the mercy of the economic situation as it happens to be at any one time.
Meestal is werkloosheid niet de eigen schuld van de werkloze, maar is hij overgeleverd aan de willekeur van de opeenvolgende conjuncturen.
EnglishIn the German capital, on the outskirts of the Olympic stadium, a 3 000 square metre ‘ megabrothel’ has just opened its doors to welcome 650 clients at any one time.
In de hoofdstad van Duitsland is onlangs vlak bij het Olympisch Stadion een u201Cmegabordeelu201D geopend van 3 000 vierkante meter, dat 650 klanten tegelijk kan ontvangen.
EnglishI think it's one thing to say there's 140,000 planes being monitored by the federal government at any one time, and it's another thing to see that system as it ebbs and flows.
Het is één ding om te zeggen dat 140,:,000 vliegtuigen op elk gegeven moment worden gemonitord door de federale overheid, en heel wat anders om dat systeem in beweging te zien.