"at any cost" in het Nederlands

EN

"at any cost" - vertaling Nederlands

EN

at any cost [voorbeeld]

volume_up
The problem is not to hold general elections at any cost.
Het probleem is niet om tegen elke prijs algemene verkiezingen te houden.
These extraordinarily high standards would be needlessly jeopardised by liberalisation at any cost.
Deze standaard zal onnodig in het gedrang komen als liberalisering tegen elke prijs wordt doorgedreven.
We want peace - yes, but not at any cost.
Wij willen vrede, jazeker, maar niet tegen elke prijs.

Voorbeeldzinnen voor "at any cost" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishLiberalisation at any cost implies certain theoretical assumptions.
Liberalisering tot elke prijs vloeit voort uit een ideologisch uitgangspunt.
EnglishWe cannot be lenient with respect to Russia's position at any cost.
Wij mogen ons in geen geval te coulant opstellen ten aanzien van de positie van Rusland.
EnglishThis is not to say that we should have employment and growth at any cost.
Dat betekent evenwel niet dat wij groei en ontwikkeling ten koste van alles willen bevorderen.
EnglishBelgians can deliver their cars back to the vendor without any cost.
Onze mensen kunnen gratis hun wagen inleveren bij de eindverkoper.
EnglishMr President, the EU needs a budget, but not at any cost.
- Mijnheer de Voorzitter, de EU heeft een begroting nodig, maar niet tot elke prijs.
EnglishThe problem is not to hold general elections at any cost.
Het probleem is niet om tegen elke prijs algemene verkiezingen te houden.
EnglishTo put it simply, we know that peace will not be obtained at any cost.
Wij weten kortom dat wij niet zomaar vrede zullen bereiken.
EnglishWe have no desire to make history, nor do we wish to endure at any cost.
Wij zijn zeker niet op een plaats in de geschiedenisboekjes uit, en willen zelfs niet perse blijven bestaan.
EnglishOthers reject GMOs and I suspect some of them would reject GMOs at any cost.
Anderen wijzen GGO's af en ik vermoed dat een aantal mensen GGO's onder alle omstandigheden zullen blijven verwerpen.
EnglishThese extraordinarily high standards would be needlessly jeopardised by liberalisation at any cost.
Deze standaard zal onnodig in het gedrang komen als liberalisering tegen elke prijs wordt doorgedreven.
EnglishWe must avoid at any cost being sucked into a spiral of clashes between producers.
Er moet in ieder geval worden voorkomen om zich mee te laten sleuren in de spiraal van de conflicten tussen de producenten.
EnglishA lot of people say that we do not want nuclear energy, at any cost.
EnglishSecond, are they based on any cost impact assessment?
Ten tweede, zijn deze data gebaseerd op een kostenraming?
EnglishI wish Commissioner Mandelson every success in Hong Kong, but not at any cost, as he himself said.
Ik wens commissaris Mandelson veel succes toe in Hongkong, maar geen succes ten koste van alles, zoals hij zelf zei.
English   – There are not yet any cost estimates available.
EnglishFor the time being nuclear power is a necessary source of energy but not at any cost and under any conditions.
Kernenergie is op dit moment een noodzakelijke energiebron, maar niet tegen elke prijs en in alle omstandigheden.
EnglishHe clearly wants war at any cost, for reasons of his own and to protect the interests of the United States.
Het is duidelijk dat hij koste wat het kost oorlog wil, om geheel eigen motieven en omwille van Amerikaanse belangen.
EnglishWe want peace - yes, but not at any cost.
Wij willen vrede, jazeker, maar niet tegen elke prijs.
EnglishAll this former freedom fighter's political actions now have just one goal: how to stay in power at any cost.
Alle politieke daden van de voormalige vrijheidsstrijder hebben inmiddels maar één doel: hoe blijf ik aan de macht, koste wat kost.
EnglishThere are, however, certain values that must be protected at any cost, such as human rights and basic animal protection.
Er zijn echter waarden die ten koste van alles verdedigd moeten worden, zoals de mensenrechten en een minimumdierenwelzijn.

Synoniemen (Engels) voor "at any cost":

at any cost

Vergelijkbare vertalingen voor "at any cost" in Nederlands

cost zelfstandig naamwoord
cost werkwoord
Dutch
any bijvoeglijk naamwoord
at voorzetsel