"at an altitude of" in het Nederlands

EN

"at an altitude of" - vertaling Nederlands

EN

at an altitude of

volume_up
at an altitude of

Voorbeeldzinnen voor "at an altitude of" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishOkay, now, 16 kilometers, eight kilometers -- this is roughly an airline altitude.
Oké, nu 16 kilometer, 8 kilometer -- dit is ongeveer de hoogte van een passagiersvlucht.
EnglishAnd then I stabilize, and according to my altitude, I continue on two or three engines.
En dan stabiliseer ik. ~~~ Afhankelijk van mijn hoogte ga ik verder met 2 of 3 motoren.
EnglishThe other thing which was so challenging about this swim is not just the altitude.
Wat er nog zo uitdagend aan deze tocht was, is niet enkel de hoogte.
EnglishSailplanes have flown over 1,000 miles, and the altitude record is over 50,000 feet.
Zweefvliegtuigen hebben meer dan 1600 km gevlogen en het hoogterecord is meer dan 15.000 meter.
EnglishRegions can only be classified as mountainous on the basis of their altitude.
De indeling van bergen in verschillende categorieën mag niet alleen op basis van de hoogte gebeuren.
EnglishYou can clearly see the curvature of the Earth at that kind of altitude.
Op die hoogte zie je duidelijk de kromming van de aarde.
EnglishYR: But you feel great, but you have not the right altitude.
YR: Maar je voelt je geweldig, maar je hebt niet de vereiste hoogte.
EnglishThere is big thermal activity, big difference in altitude also.
Er is veel thermale activiteit, en een groot verschil in hoogte.
EnglishA hypoxic tent is a tent that simulates altitude at 15,000 feet.
Een zuurstofarme tent simuleert een hoogte van 4,:,500 meter.
EnglishNow one of the challenges of going up to altitude is when you get to 30,000 feet -- it's great, isn't it?
Eén van de uitdagingen van de hoogte ingaan, is dat als je op 9.000 m bent -- geweldig, niet?
EnglishSo you're using a balloon to carry something that is two tons all the way to an altitude of 40 km.
Deze ballon kan dus iets van twee ton 40 km hoog brengen.
EnglishYou can also toggle between altitude for model and manufacturer.
Je kan ook wisselen van hoogte naar model en fabrikant.
EnglishIn ballooning, or in life, how do we change altitude?
In ballonvaren of in het leven, hoe veranderen we van hoogte?
EnglishThis is Morocco last year in the Atlas mountains, training in preparation for some high altitude jumps.
Dit is vorig jaar in Marokko, in het Atlasgebergte, een training voor een paar sprongen vanop grote hoogte.
EnglishSo, step two, I hold the device up, and then I sight its altitude there so I can see it clearly now.
Dus voor stap twee ik houd het toestel omhoog, en dan vind ik hier zijn altitude. ~~~ Zo zie ik het duidelijk.
English(Laughter) (Applause) It's clear that it's not easy to know which ballast to drop and which altitude to take.
(Gelach) (Applaus) Het is niet gemakkelijk te bepalen welke ballast weg moet en welke hoogte te nemen.
EnglishNarrator: When he arches his back, he gains altitude.
Verteller: Als hij zijn rug kromt, wint hij hoogte.
EnglishSo I did try to take, again, a climb altitude.
Ik probeerde opnieuw te vertrekken, en hoogte te maken.
EnglishChanging altitude, in life, that means raising to another psychological, philosophical, spiritual level.
Van hoogte veranderen, in het leven, betekent groeien naar een ander psychologisch, filosofisch, spiritueel niveau.
EnglishAnd the altitude corresponds to the plate system.
De altitude correspondeert met het plaatsysteem.