"at all times" in het Nederlands

EN

"at all times" - vertaling Nederlands

EN

at all times [voorbeeld]

volume_up
at all times
It also talks about education for peace, which is necessary at all times.
Er wordt ook gesproken over vredesonderwijs, hetgeen altijd belangrijk is.
The UK government has acted at all times in accordance with the wishes of the Council.
De regering van het VK heeft altijd gehandeld overeenkomstig de wensen van de Raad.
If we keep this in mind at all times, we will be able to meet their expectations.
Als we dat altijd in ons achterhoofd houden, zullen we aan hun verwachtingen kunnen voldoen.
at all times (ook: always)
volume_up
te allen tijde [vb.]
Our watchwords at all times will be transparency, accountability and efficiency.
Ons motto zal te allen tijde zijn: transparantie, verantwoordelijkheidszin, efficiency.
After all, the subsidiarity principle applies at all times.
Immers het subsidiariteitsprincipe is hier te allen tijde van toepassing.
Economic success must at all times come second to human well-being.
Het menselijk welzijn gaat te allen tijde boven economisch succes.

Voorbeeldzinnen voor "at all times" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThese principles have certainly guided the work of the Commission at all times.
De Commissie heeft zich daar bij haar werkzaamheden voortdurend door laten leiden.
EnglishI would ask the Commission to keep us informed of what they are doing at all times.
Ik verzoek de Commissie ons voortdurend op de hoogte te houden van wat ze doet.
EnglishIn my opinion, the Commission has borne this difference in mind at all times.
Ik vind ook dat de Commissie dat verschil heel duidelijk in het oog heeft gehouden.
EnglishOur watchwords at all times will be transparency, accountability and efficiency.
Ons motto zal te allen tijde zijn: transparantie, verantwoordelijkheidszin, efficiency.
EnglishThe UK government has acted at all times in accordance with the wishes of the Council.
De regering van het VK heeft altijd gehandeld overeenkomstig de wensen van de Raad.
EnglishTheir individual rights and needs have priority and must be protected at all times.
Zijn individuele rechten en behoeften gaan voor en moeten in elk geval worden beschermd.
EnglishThere should at all times be recognition of the specific needs of developing countries.
We mogen nooit de specifieke behoeften van ontwikkelingslanden uit het oog verliezen.
EnglishIt also talks about education for peace, which is necessary at all times.
Er wordt ook gesproken over vredesonderwijs, hetgeen altijd belangrijk is.
EnglishIf we keep this in mind at all times, we will be able to meet their expectations.
Als we dat altijd in ons achterhoofd houden, zullen we aan hun verwachtingen kunnen voldoen.
EnglishHowever, the Commission cannot just sit back and do nothing, now of all times.
Juist op dit moment kan en mag de Commissie niet achteroverleunen.
EnglishSexual orientation towards people of the same sex is of all times and all cultures.
Seksuele gerichtheid op personen van hetzelfde geslacht is van alle tijden en van alle culturen.
EnglishLike all close partnerships, we do not agree on all issues at all times.
Zoals in alle hechte partnerschappen, zijn we het niet voortdurend roerend met elkaar eens.
EnglishAll Umbrella staff must wear their identity tags at all times.
Alle werknemers van Umbrella moeten altijd hun identiteitsbewijs dragen.
EnglishEconomic success must at all times come second to human well-being.
Het menselijk welzijn gaat te allen tijde boven economisch succes.
EnglishThe mission must, at all times, act independently and be seen to do so.
Te allen tijde moet de missie in onafhankelijkheid handelen, en dat moet ook steeds zichtbaar zijn.
EnglishAfter all, the subsidiarity principle applies at all times.
Immers het subsidiariteitsprincipe is hier te allen tijde van toepassing.
EnglishThe June Movement supports the view that these political conditions must be complied with at all times.
De Junibeweging wil dat deze politieke voorwaarden altijd worden nageleefd.
EnglishSuch power must at all times be rigorously justified and clearly explained.
Een dergelijke bevoegdheid dient ten alle tijden zorgvuldig gemotiveerd en duidelijk uitgelegd te worden.
EnglishMr President, Chernobyl has gone down in history as the biggest nuclear disaster of all times.
Voorzitter, Tsjernobyl staat te boek als de grootste ramp uit de geschiedenis van de kernenergie.
EnglishWe should consider this here to ensure that the work of Parliament is actually appropriate at all times.
Om het werk van het Parlement doelmatiger te maken moet men zich over deze vraag buigen.

Vergelijkbare vertalingen voor "at all times" in Nederlands

times zelfstandig naamwoord
Dutch
at voorzetsel